Arbeidsgiveravgift engelsk

Vestlandet. Arbeidsgiveravgiften i Norge skal bidra til å finansiere folketrygdens utgifter til for eksempel pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd. Liknende ord: Dine siste søk: avgift Siste søk Sist i forumet

Les mer…

Oppsigelse arbeidsgiver mal

er i svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon eller innenfor det første året av foreldrepermisjonen kan ikke sies opp med virkning i fraværsperioden når arbeidsgiver er klar over at fraværet skyldes

Les mer…