mandolin (udst. Et vannreservoar (trykkreduksjonsbasseng) med tårnhus for oppsynsmannen ble anlagt av vann- og avløpsverket. I 1850-årene ble Geitmyrsveien opparbeidet øst for haugen og dannet en grense for det

Les mer…