konstituert i stillingen som skolesjef.o.m. August 2018,har alle kommunale skoler postadresse: skolens navn, Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810, gjøvik. Gjøvik, læringssenter, norskopplæring, nettkurs, grunnskole for voksne, kveldskurs, spesialundervisning.

Les mer…