Styringsrett arbeidssted

en oppsigelsesprosess. Kriterier kan være ansiennitet i virksomheten eller i stillingen. April 2017 Ny dom om virksomhetsoverdragelse fra EU domstolen Fastslår at arbeidstakere har rett til å regne inn

Les mer…

Styring og vern arbeidsrett i offentlig sektor

Tor ;Stokkeland, Harald (2017). Okt 2008 /titleComputers and Typesetting. Den siste versjonen som ble utgitt var i år 1988, og den siste var i år 2010, noe som utgjør

Les mer…

Økonomistyring eksamen

likviditeten i bedriften Godsko Olsen. Besvarelsen inneholder kontermodell, kalkyle og likviditetsbudsjett med forklaringer. Besvarelse av eksamen i økonomistyring. Risikospredningen blir mindre dersom det er flere eiere. Nettbok Økonomistyring Økonomistyring

Les mer…