area of approximately.2 square kilometres (2 sq mi) was separated from. Tabsweb by tabs. CS1-vedlikehold: Flere navn: forfatterliste ( link ) Alnæs, Karsten og Hagerud, Trond (2014). Neste Kurs

opplæring i følgende klasser, spesialopplæring. Holtbergmasta, a 163 metres tall guyed mast for FM-/TV-broadcasting on Holtberget.167602.994356 E, which was built in 1967. Den gamle festningen ble ansett som gammeldags og ubrukelig og ble følgelig ikke berørt. Sept / Glommengt.12 Kongsvinger /.900. Begge ganger ble de beskutt fra festningen. Den siste utstillingen viser arbeider av Ole Boger, som var vaktmester og altmuligmann på festningen. Kongsvinger 1814 Grunnlovens krigere. Kongsvinger by hadde begynt å vokse frem. 1966 pianist Levi Henriksen (b. Den bratte østsiden ble ansett som forsvar nok i seg selv. Geography edit Kongsvinger is situated on both sides of the river Glomma, where the south-flowing river takes a sharp northwestward turn. Kongsvinger is about 110 kilometres (68 mi) from Oslo and 70 kilometres (43 mi) from Oslo Airport, Gardermoen. Vinger kirke senere ble bygget, men den ble overflødig da festningen ble anlagt høyere oppe. Den gamle kaserne var opprinnelig ikke pusset, men har senere fått puss på tre sider. Hit kom velutdannede offiserer fra både Tyskland og Danmark og senere Sverige. Foto: Cato Edvardsen (2009 kanon ved «Wedels batteri» over ravelinporten fra 1690.

Kong Christian VI kom selv til festningen. Andre skanser er Se til høyre ved dagens skytebane. Var det ofte vennskapelige møter mellom dansknorske og svenske offiserer i samme periode. Cato Edvardsen 2009 hovedporten egenandel sett opp mot festningsplassen. Kongsvingerapos, bygninger rediger rediger kilde Opp gjennom historien har det vært mange bygninger på festningen.

Januar 1892 samlet det seg noen framsynte kvinner og menn i Herdahls Lokale for å danne forening.Kongsvinger (help info) is a town and is a municipality in Hedmark county, Norway.It is part of the traditional region of Glåmdal.


Kongsvinger 2. Hjemmelaget iskrem

I tillegg ble åtte tyske flygere internert. Alt i alt var det plass kongsvinger 2 til 200 mann. I de fire kasemattene var det plass til over 200 mann. Kongsvinger is a regional center of the Glåmdal region. Mens andre har blitt revet eller forfalt.

I april 1940 kapitulerte festningens kommandant uten kamp, til forskjell fra det nyere Vardåsen fort én km lenger vest, under kaptein Gösta Benckert.Kongsvinger has city status (from 1854 and is thereby both city and township, governed by a town council under a mayor, elected by popular vote.Etasje ble i 1694 tatt ned og satt opp som egen offisersbolig.