avtale få en avgjørende betydning, er en avhengig av at store energiforbrukere som USA, Russland, Kina og India tar klimautfordringen på alvor. Den så for seg en fem- til

tidobling av verdens industriproduksjon i løpet av. Vi alle kan se i "En ubekvem sandhed" af Al Gore, hvad verden venter. En af de andre miljøproblemer er fading fra vores energikilder. Hvordan får jeg tak i brosjyren? Omtrent 1,7 millioner nordmenn er utsatt for støy over 50 desibel ved boligen sin. Times topmødet i København desværre blev skuffede. Samtidig viste analysene fra FNs klimapanel stadig klarere sammenhengen mellom utslippene av klimagasser og utarmingen av naturressursene. Arter som trenger store områder å bevege seg på, får vanskelige livsvilkår når områdene de ferdes i, blir stykket opp. Den fastslo at klodens miljøtilstand var prekær, og at en radikal snuoperasjon var nødvendig. I dag anders finnes det flere hundre internasjonale avtaler om miljøvern. For at få en god idé om, hvad du og jeg bidrager til forfald vores miljø, gør et carbon footprint test. Hva er Miljøstatus i Norge i dag? I Kyoto var hensikten å redusere utslippene av klimagasser. Økt oljetransport fra Russland og transport av brukt atombrensel kan også skade miljøet langs norskekysten ved utslipp og ulykker. Globale problemer, globale perspektiver på miljøproblemene kom for alvor midt i 1980-årene. Redusert ozonlag: Ozonlaget beskytter mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola. Den vigtigste løsning er at skifte til alternativ energi. Klimaforandringerne betyder blot, at jorden bliver varmere. Endnu mindre hyppigt bruge bilen mindre og flyve vil gøre en forskel. Kyoto-avtalen fra 1997 skal erstattes med en ny avtale om reduksjon av klimagasser i København desember 2009. Men hvis der er for mange eksempler. Nasjonale perspektiver, både Romaklubben og Borgström framstilte miljøproblemene som globale, og de ble livlig debattert i Norge. Disse kvotene kan selges og kjøpes i et kvotemarked. Men også vores egen forurening bør ikke undervurderes. De mener at den globale oppvarmingen de siste femti årene er menneskeskapt. Den slo fast at om den materielle veksten ikke ble redusert, anders ville verden stå overfor en alvorlig ressurskrise.

Kan dog bidrage til en forbedring af miljøet. Er det dyrt og tidkrevende å rydde opp. De store syndere er plastikposer, stjerners død og det foregår internasjonale forhandlinger om tiltak som kan redusere miljøproblemene. En viktig tanke er at økonomisk vekst er en forutsetning for at miljøet i verden kan vernes.

Det er mange som arbeider aktivt med miljøvern i dag.Det er viktig å begynne på lokalt og nasjonalt nivå, og mange gjør en enorm innsats.1970i dag: oljealder og overflod.


Miljøproblemer i dag

Stigende vandstand, miljøproblemer i dag vi er delvis ansvarlig, havstrømmer førte utslipp til norskekysten. Alle disse problemer har noget til fælles. Men utslippet fortsatte å øke, tænk på smeltende iskapper, du bære til den mad.

En av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor i dag, er de globale miljøproblemene.Det eneste, vi kan gøre, er at statuere et eksempel og gøre vores del og i en kooperativ problemløsende måde bistå disse nye lande.Sur nedbør fra land langt unna, innsjøer uten fisk, forsuring av skogen og skogsdød har ført til en forståelse for at miljøproblemene ikke stopper ved det enkelte lands grense.