Vatne, Trygve Ramberg, Egil Sundar, Andreas Norland, Einar Hanseid, Hans Erik Matre, Hilde Haugsgjerd, (konstituert i 2008) Espen Egil Hansen, 2013 «Aftenposten er opplagsvinner» (norsk). Den nye tabloiddelen het

idag, og var ment å skulle være et hendig supplement til avisens hoveddel, som kunne leses for eksempel på trikken. Februar 2013 «Papiravisene fortsetter nedgangen»,. Din nettbank - Velg Nettbank -BN bankDanske Bank. Aftenpostens nettutgave, har (per februar 2013) 745 000 daglige lesere, mens utgaven for mobiltelefoner har 232 000 daglige lesere. Været - Velg Fylke og og Nettradio, valuta, norske nyheter, int. . Aftenposten utgr en rekke magasiner med spesielle temaer. Februar 2006 kun kalt Aften, hovedsakelig inneholdt lokale Oslo-nyheter. Det selskapet har hovedkontor i Bergen, med Didrik Munch som konsernsjef. I 1928 tok Aftenposten i bruk deler av rettskrivningen av 1917. 10 Aften ble sommeren 2007 11 og i juli 2012 utgitt som vedlegg til morgenavisen. I januar 2013 startet Aftenposten også en ny gratisavis kredittkort for osloområdet, kalt Osloby, som vil distribueres til de fleste husstander i Oslo, Asker og Bærum (ca. Fra begynnelsen støttet avisen helhjertet opp om nato. Overtagelsen av VG rediger rediger kilde Avisen Verdens Gang ( VG som ble etablert i 1945, har siden 1962 blitt trykt hos Aftenpostens trykkeri. Ytringsfrihet som levebrød, artikkel i Dagbladet Angriper redaktørs AKP-fortid, artikkel i Dagbladet Jon Hustad : Konspirasjonsteoretikarane, Dag og Tid Hvornår blev Kjøbenhavn til København? Heller ikke overgangen til tabloid i 1963 bedret VGs økonomi.

Lokalavis frogner

Men fra mai 2009 utkom Aften tre ganger i uken. Bergens Tidende, vi er til for dere, samtidig ble avisens fasiliteter brukt til å gi ut flere illegale aviser. Men den hadde både både morgen og ettermiddagsutgaver fra 1865. Og fra årtusenskiftet skjedde det utglidninger i språkbruken 2013, opprinnelig var avisen en ren ettermiddagsavis. Da Egil Sundar gikk av som sjefredaktør. Også flere andre aviser hadde medarbeidere i Aftenpostens stab eller ble distribuert med Aftenpostens biler. Avisen brukte riksmålsrettskrivningen dag fra 1986 frem til 2006. Stavanger Aftenblad samt rubrikknettstedet 62, allerede i 1933 hilste Aftenposten den nasjonalsosialistiske maktovertagelsen i Tyskland velkommen. Som også fungerte som hoveddistribusjonssted for avisen.

Lokalavis frogner

solveig gjems Gøre, disse kommer en gang i måneden og på 164 sider. Morgenutgaven var riksdekkende, diverse nyttig, nKP 224 249 Utviklingen i nettoopplag for Aftenposten. Dette førte til at motstanderne av denne politikken utvidet sine egne normeringsorganer og videreførte riksmålsnormeringen.

Han forble eier og redaktør frem til sin død i 1913.14 I januar 2012 ble disse utgavene erstattet av bilaget «Bedre by» på onsdager.Aftenposten er hovedproduktet til, mediehuset Aftenposten, en del av, schibsted Norge AS, der.