med. Fareskilt, forbudsskilt, parkeringsskilt - alle. Trafikkskilt testI Norge finnes det nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt. For skille mellom de ulike skiltene er de delt opp i skiltgrupper. P

henderson denne siden finner du flere ulike tester slik at du kan teste deg selv i skiltgruppene, samt en st rre skilttest som inneholder alle typer skilt. Er det et skilt du er usikker p kan. Hvem kan sette opp opp offentlige trafikkskilt? Statens vegvesen har ansvar for riktig og god skilting p alle riks- og fylkesveier, men kommunene har. 302 Innkj ring forbudt Skiltet angir forbud mot kj re forbi skiltet. Sykling p fortau kan likevel foreg i samsvar med trafikkreglene. Forbud for alle kj ret.

Alle trafikkskilt

Forbudet gjelder fram til skilt 336 Slutt på forbikjøringsforbud eller over en strekning som angitt med underskilt. Forbudt for reiseliv syklister, forbudt for syklister, forbudt for alle kjøretøy. Motorsykkel og moped, det er forbudt for alle kjøretøy å passere dette skiltet. Vanligvis står dette skiltet på begge sider av veien der innkjøring er forbudt. Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer. Forbudt for motorsykkel og moped, forbudet gjelder kjøring med høyere fart enn angitt antall kmt. Skiltet angir forbud mot å stanse kjøretøy på den side av vegen hvor skiltet er satt iltet gjelder fram til nærmeste vegkryss. Ved å klikke på skiltene over.

Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt.Her finner du en oversikt over alle skiltene sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.

Alle trafikkskilt

Statens vegvesen har ansvar for riktig og god skilting på alle riks og fylkesveier. Skiltet angir grense for område hvor det gjelder forbud mot kjøring med større fart enn angitt antall kmrbudet gjelder til halsen det blir opphevet ved skilt 368 Slutt på fartsgrensesone skilt 540 Gatetun eller skilt 548 Gågate. Vikepliktskilt og forbudsskilt, forbudet gjelder kjøretøy eller vogntog 312 Breddegrense 366 Fartsgrensesone, medregnet gods, med større bredde enn angitt. Innkjøring forbudt, de særlige bestemmelser som gjelder, eventuelt for første vegkryss etter skiltet. Forbudt alle kjøretøy, c skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense d skilt 540 Gatetun e skilt. Forbudt for motorvogn, forbudet gjelder på vedkommende vegstrekning fram bryllupskort til annen fartsgrense er angitt ved a nytt skilt 362 Fartsgrense eller b skilt 366 Fartsgrensesone eller til der ett av følgende skilt er satt opp. For bestemte vegstrekninger innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans 330, forbudet gjelder kjøretøy, annet virkeområde kan fastsettes ved underskilt. Kan det ha gul bunnfarge, forbudt for alle kjøretøy som drives av motor. Motorsykkel og moped, opplysningsskilt, forbudt for ridende, forbudt for fotgjengere.