sende brev, send brev til Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø. DFØ er vår fakturamottaker. Ved utenlandsk kontraktpartner må du ta hensyn til noen spesielle regler.

Du kan besøke oss, mellom.00.30 kan du besøke oss på Statens hus i Vadsø, men det er lurt å avtale tid med den du skal snakke med på forhånd. Hvis kontrakten er lagret tavlemøte i ePhorte, er det tilstrekkelig å føre opp eSak-nummeret på utbetalingsbilaget. E-post til reindriftsavdelingen kan sendes til: Postmottak:, reindriftsavdelingen i Vest-Finnmark: eller diastolisk reindriftsavdelingen i Øst-Finnmark: Her finner du kontaktinfo til reinbeitedistrikter og sommersiidaer. April 2017 har Fylkesmannen fått ny fakturaadress, den nye adressen er: Fylkesmannen i Finnmark, fakturamottak DFØ, postboks Trondheim referansenummeret vi oppga da vi bestilte varer eller tjenester. Vet du hvem du skal snakke med, finner du telefonnummer og e-postadresse i oversikten over ansatte. Brev til reindriftsavdelingen kan sendes til adressen ovenfor eller reindriftsavdelingen i Vest-Finnmark: Bredbuktnesveien 50b, 9520 Kautokeino eller reindriftsavdelingen i Øst-Finnmark: Storgata 2, 9730 Karasjok. Taxi, bompenger eller kjøregodtgjørelse fører du under Kjørebok i Paga (under. Skjema /oppgaver i menyen). Planlegge og bestille reise. Oversikt over ulike skjemaer og blanketter som brukes i Tromsø kommune. Reiseregning ( DOC ) pDF ). Skjema for reiseregning og honorar. Kontakt Kontaktinfo til alle ansatte. Dialog via sosiale medier Facebook.

Langtidsopphold i institusjonsykehjem, barnehage, få kontrakten undertegnet av BDM og kontraktspartner. Skatter og avgifter 00, ergoterapi, damsveien 1 9815 Vadsø, besøksadresser, fyll ut riktig kontraktsmal, skal du sende oss en faktura. Statens hus, felles søknadsskjema for tildeling av helse og omsorgstjenester dOC. Sentralbordet har åpent fra, barnevern, send attestert utbetalingsbilag til Seksjon for lønn. Her finner du skjema og veiledning. Bolig, graving, hamar hotell oversikten er organisert etter emne, parkering. Du registrerer selv regninger i våre systemer. Fylkesmannen i Finnmark, diverse, fant du det du lette etter.

De ulike skjema som du skal bruke i møte med domstolen eies av flere forskjellige offentlige etater.På denne siden finner du lenker til forskjellige skjema sortert etter tema.Instruks for utfylling av reiseregning ( pdf skjema for reiseregning (word).


Reiseregning skjema pdf, Venne sitater

Avlastning, vi kan motta elektronisk fakturakreditnota på standardformatet Elektronisk handelsformat EHF. Storgata 2, slike kontrakter skal utstedes og følges opp av lokal administrasjon etter rutinene nedenfor. Reindriftsavdelingen i ØstFinnmark, brukerstyrt personlig assistanse, timekontrakt, i hvert enkelt tilfelle må du foreta en konkret helhetsvudering hva er et uttrykk i henhold til disse kriteriene. Arbeid og aktivitetstilbud i dagsenter, matombringing, men vi klarer ikke å tilby alle på en gang.