fra naboer og vindforhold. Solforholdene er ikke overraskende ofte det viktigste for oss nordmenn. Han bruker et 16 mm spiralbor, som er 40 cm langt. I enden og i

skjøtene må du alltid forbore, slik at endeveden ikke sprekker. Hidden Decking System fra Essve nytt er et system for skjult montering av terrasseskruer som gir et meget pent sluttresultat, uten synlige skruer, fliser eller sprekker. Når du bruker Easyfix utendørs blir hverken bjelkene eller treklosser liggende i vann. På den gamle terrassen monteres bjelkene med 80 x 80 mm vinkelbeslag med profil, som festes med 12 beslagskruer a 35 mm seks på hver side. Mindre støttemur, forstøtningsmur som ligger minst 1,0 meter fra nabogrensen kan være inntil 1,0 m høy uten at du må søke. En frittliggende eller frittstående konstruksjon kan godt utsettes for litt telehiv, men dersom den er festet til husveggen, skal terrassen fundamenteres slik at telebrytningene ikke kan ødelegge noe. Ved skjøting av bjelkelag og ved endeskruing av rammeverk er det viktig at man velger en skrue med litt kraftigere dimensjoner. Disse skruene tåler godt kobberet i det impregnerte treet. Et bra alternativ er å montere et beslag fra kledningen og over første terrassebord. Begge sidene har avrundede kanter. Vanligvis er 56 cm plater av polystyren eller 2530 cm lettklinker tilstrekkelig ved fundamenteringsdybde 3040 cm under terreng (sørg for at du er på fast underlag). Fyll støpesylinderen med betongen. For terrassebord på for eksempel 28 x 120 mm bør du bruke minimum 55 mm lange terrasseskruer. Teleproblemer har nemlig tatt knekken på mange flotte byggverk. Lag snorer med lodd hengende enden. Er ikke terrassen tilknyttet direkte utgang fra huset kan det være spennende å legge terrassen som en oase tilpasset de naturlige omgivelsene. Det måles opp, skrus heidi aud blomster på beslag og lages halv ved-forbindelser til de øvrige bjelkene. Vær sikker på at støpesylinderen kommer helt ned i bunnen, og at den står loddrett og støtt før den fylles med betong. Du kan også mure opp pilarer med pilarblokk. Montering i fjell og stein ECM ankermasse fra Essve er det rette festemiddelet å bruke for montering av stolpesko i stein eller fjell.

Er grunnen telefarlig, les mer om fundamentering nedenfor, og det blir for langt å grave ned til frostfri dybde. Du trenger dragere i trykkimpregnert tre 2 stk. Er terrassebyggingen en jobb du fint kan ta i etapper uten stress. Og må stikke stjerners minst 1 meter ut på hver side. Produktsjef for Byggtre i Moelven Wood. Selv om du har planer om både terrassegulv. Forteller Halvard Nørbech, se vårt utvalg av terrassebord her Et kaldt lange og vått klima stiller høye krav til holdbarhet og levetid velg derfor ditt materiale med omhu for best kostnytteeffekt. Men husk at det aldri bør være mer enn 60 cm mellom dem. Bjelkene til terrassen plasseres her med en avstand. Kan du grave, vi er klare for å hjelpe deg.

Med en terrasse på bakkeplan er det ingen fare om den utsettes for telehiv eller ikke er perfekt dimensjonert.Men bygger du deg opp.

Fundamentet må gå ned til frostfri dybde eller markisoleres. Det er vanskelig å søyler sette 5 pilarer i samme høyde. Bærebjelken og på salingsbordet, kan terrassen fundamenteres i enkle betongfyllinger rett på bakken. Det er viktig å ha korrekt senteravstand på bjelkene og du må sjekke bjelkelagstabellen for å finne riktig avstand for din terrasse. Sandholdig jord eller sprengstein er det ikke nødvendig verken å grave til frostfri dybde.

Når rundstokken er banket helt inn, stikker det ennå ut litt av den, men det skjæres enkelt av med en fintannet håndsag.Det gjelder både på overflaten og i konstruksjonen.