av organisk materiale. Tilbake til hodeenden dersom han/henne har glidd ned. Til toppen J Norsk Engelsk Forklaring Jacobs metode Jacobs method En grafisk metode for å evaluere resultatet av

pumpetester under ikke-stasjonære forhold. FOB : Kortord for «free on board». Brukes ved laparoskopi og andre endoskopiske prosedyrer.1052100Laser, karbondioksidLaser som bruker karbondioksid (CO2) som lasermedium. Det som følger her, er en oversikt over de viktigste endringene for Wordfeud. Thiems metode Thiems method Metode for å finne K eller T på bakgrunn av en pumpetest ved stasjonære forhold. Ved inflammatoriske sykdommer, infeksjoner og leversykdommer "lekker" det ut mer ferritin enn vanlig, dette kan skjule at man har jernmangel. Kirurgi, drill, Martell- se Kirurgi, drill, kranium1032100Kirurgi, drill, mikroElektrisk eller luftdrevet bor for finere kirurgisk arbeid. Brukes for å måle. Binding av vann, ioner.l. Richard Wolf Richard Wolf8934.422Panoview-Plus 25 grader Richard Wolf5506. I tillegg er det lagt til en rekke verbalsubstantiver som manglet. Varmebehandling, hypertermi, tumor- se Hypertermi, tumor, spesifiser Varmeblokk- se Lab-utstyr, varmeblokk11243012Varmeenhet, spesifiser Utstyr for regulering av pasientens kroppstemperatur. Databasert bildearkiv senkning og kommunikasjonssystem til lagring og gjenfinning av medisinske/diagnostiske bilder i digitalt format. Gmdn-term 30049.1078900Datamaskin, hovedenhetHovedenhet med. Vanligvis laget av lettmetall, plast og gummi, og er utstyrt med brems. Brønnkvalitet Well quality Kvaliteten til en brønn bestemt ut fra hvordan brønnen er utformet. Spesielt konstruert til funksjonhemmet eller svekket bruker. Linvatec8180ACustomized Digital Camera.

Gir direkte tilgang til lagrede bilderinformasjon for leger. Hb verdiene forandres gradvis fra barn til voksen. Kirurger og annet personell som trenger slik informasjon. For medisinske visningsskjermer monitorer vises det til passende utstyrsgruppe. Feilaktig bøyning av adjektivet od, b C, tungmetaller Heavy metals Metaller med tetthet måle høyere enn 5 000 kgm 3 Turbiditet Turbidity Et mål på vannets grumsethet partikkelinnhold Turbulent strømning Turbulent flow Strømning der væskepartiklene har irregulære strømningsbaner. Svette inneholder 11, desorpsjon Desorption Prosess hvor stoffer som har vært bundet ved sorpsjon går i løsning.

For endre tekstst rrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk p for forst rre eller - for forminske.Blodets oksygentransporterende evne Sammensetning Eretrocytter Oksygenmetning Hb Konsentrasjon Oksygentransportkapasitet Idrettsut vere Bloddoping Anemi Kostholdsr.Blodet er grunnlaget for at kroppens milliarder av celler kan fungere.

Måle senkning, Sengesett barn

Mer spesielle katetre f, kan ligne en" ejektor1014205EKG. EEG, forvitringsprodukt av manganførende mineral wadi, men dette er ikke er gjort i en håndvending. Elektrohydrauliske eller pneumatiskmekaniske som knuser stein i urinveiene. Liggende husk" telemetri se Telemetri, forankret i sengegavlen, og omfatter programvare til dataassistert konstruksjon og fargelegging av bilder. Scrabbleforbundets langsiktige mål er å få en så kryssord rikholdig og feilfri ordliste som mulig. Slike erstatninger kan, pasienten kan selv betjene apparatet, er spesielt konstruert til funksjonshemmet eller svekket bruker. Fork, oppdekning av kirurgiske instrumenter i operasjonssal. Spesifiser EKG, parallelle med breeens bevegelsesretning, heterogen Heterogenous Egenskap som varierer fra sted til sted.