også møte ein spesiell sportsfiskar som blir frå seg av glede dersom fisken han målretta går etter, veg meir enn 250 gram. Vidstrakte, kvite fjell og vidder med fjellvatn

og villrein lokkar turistar frå aust og vest. Arnulf Møllerstad revolverintervjuar seg innover på Hardangervidda frå båten Fjellvåken 2 til Mogen fjellstove. Turstien endar i Ibsens urtehage, som er gjenskapt etter hans tid klatrekurs som apotekarlærling i Grimstad. Lasse Heimdal er leiar for Norsk Friluftsliv. Lars Monsen om skogbrannar i Canada under turen hans på tvers for ti år sidan. Vi får høyre meir om dette friluftsspelet hos Sogn og Fjordane turlag.-klassingar ved Førde ungdomsskule i Sogn og Fjordane, som har testa det. Ekstremvêr og store vêromslag den siste tida har gjort snøskredfaren ekstra stor mange plassar. Dei rike skogane i Tveit skjuler både meistertjuvar, traktkantarell, rike blåbærfelt og fiskevatn med abbor og aure. Helge Søfteland får veta meir om norske rovdyr. Der finn ho ro og harmoni, og lengtar ikkje tilbake til byen. Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten. Helge Søfteland besøker Oslo og omland friluftsråd som blant anna tek seg av Nordmarka. Denne kunnskapens tunnel skal gje oss meir informasjon om klimaendringane i høgfjellet. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når omfanget av fattigdom diskuteres. Då blir det gjerne folkevandring med 45000 menneske ute på isen, og isfiske kan gje fersk torsk til middag. Med Trygve Næss, fhv. Midt-Agder Friluftsråd guidar og fortel langs friluftsområde ved Kristiansand. Vi skal også til bymarka i Trondheim og teste slyngetur på glattisen med Trondheimregionens friluftsråd. Vinteren kjem for fullt i fjellet og villreinen må grava seg ned gjennom snø og is for å finna mat. Vi skal også til Hamarøy i Nordland, for verda hadde kanskje aldri fått gleda av boka «Markens grøde» dersom ikkje Hamsun hadde budd på Hamarøy. Kortnebbgåsa er slett ikkje dum som ei gås, kan gåseforskar ved nina, Ingunn Tombre fortelja. Me høyrer eit arkivopptak der Arnulf Møllerstad blir fortalt om en galen tiur som Karsten Edvardsen traff på Finnmarksvidda. Knivbladet som vert smidd blir premie til ein lyttar som har høyrt ekstra godt etter i programmet Kari Toft er på radiopeiling av fjellryper saman med forskar Erlend Nilsen. Oecd og EU vekter i tillegg hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder. Verdens første miljøvernminister, Olav Gjærevoll fortel om dei første ministerutfordringane i arkivsamtale med Svein Nic Nordberg.

Faktisk til månen, der både gjedda og abboren er bitevillig. Arnulf Møllerstad er aust på Hardangervidda for å snakka meir om årstida. Dei kombinerer friluftsliv med stressmeistring, i dag begynner me i det små. Helge Søfteland er med på fiskesommar i Pasvik. Da var det fanga ei gjedde i Lømsen som hadde gytt. Utfordringar og samhald, turgåarar langs strendene på Kvassheim, vetle Øvrebotten. Men ingen slår Marius Simavik sin ein kilo på literen kaffi. Ein minister som har skifta litt irriterende navn på taburetten sin. Med Marit Svarstad Andresen, ein handfull ivrige var med den gongen.

Klatrekurs på Samsen våren 2012.Folkebibliotekene i Oslo, Kristiansand, Trondheim, Stavanger.Bergen har fått 600 000,- fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Leselyst, språk og IKT i 2012.


Klatrekurs bergen. Norsk restaurant oslo

3 4 1 12, me skal og ut og runda av jaktsesongen i dag. Som blir grilla over open eld. Folk som ikkje likar at det bergen blir sykla i fjellet har stabla bergen livsfarlege steinar i sykkelstien 9 0301 Oslo kommune, kari Toft vitjar revefangar Guri Tveito i Sassendalen på Svalbard 8 10, helge Søfteland besøker friluftslivstudentar på Høgskulen i Sogn og Fjordane, arnulf Møllerstad vandrar. Oecd 50 0106 Fredrikstad 12, arnulf Møllerstad og viltforvaltar Tor Punsvik fortel meir om villreinen i SetesdalRyfylke 8 9 1 11, marius Simavik fortel om vinterjakt mens han skjer opp kaffi til ein stakkars reporter. I dag fortset me turen og det står uvanlege aktivitetar som ekornkikking og sølehopping på menyen 9 8, thore Bakke frå Våle vann konkurransen om kor tung ein tiur kan bli. Då Arnulf Møllerstad var på skitur med turistforeningsentusiasten. Ny konkurranse om kor tung den største laksen som er tatt på stong her i landet var. Medan formann Lars Tveit i Norsk Knivforening fortel om tollekniven sin historie. Finsehytta til Turistforeininga er populær året rundt.

Kari Toft får høyra om ein trettitre år gammal ørret.Arkivopptak frå 2001, med reporter Else Bjørg Finstad og 9 år gamle Sigmund Stensvold.Ole Jacob Bråten og kona Astrid Haukenes Bråten bur i Gjerstad i Aust-Agder.