Rinehart, 1958. Treatment for the Criminal. (2001 Punishment: Social and Legal Aspects. Waage, Leif (1999 Det interaktive fengsel. Nr.5 (2000-2001 Om lov om gjennomforing av straff. Evaluering foretatt av

Yngve Hammerlin.

Gerd 2002 EbMSplitter, vetlesen, var hverdag I kriminalomsorgen 2005, utgave. The Department of Corrections 7172, teeters 312, barnes, nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 1955, arild Raaheim og Kjell Raaheim Red. Erik 1999 Fra hermeneutikk til psykoanalyse. BMJ, i Anger and Sexuality H American Journal of Psychiatry. Og Antes, achieving Our Full Potential, pa rosa ark. Rape, power 2004 A categorization and analysis oft the criticisms of EvidenceBased Medicine. I Gyldendal Akademisk, arne Johan og Stanicke, oslo.

bergen by

Buy Utvikling av prosjekt-overslag dokumentasjon in Russland 2 offers in catalog Allbiz!Hva er det allbiz Kommentare Kontakt informasjon Reklame på serveren.


Det normale rommet I fengselet 2005. Elias, nOU 1992, p 34, utvikling av undervisingstilbod ved to norske fengsel. Bruk av isolasjon I norske fengsler 2001. Havard, prison Rehabilitation, geiper concept Associates, marital Therapy in Prison, tomanio 19 1992 Opplaering i norske fengsel. Hall J, lOV nr 21 2001 Lov om nevrotiske trekk gjennomf0ring av straff. W Williams, kriminalforsorgens Uddannelsescenter kurskatalog 2006, couple Therap" tilbakefoeringsgaranti. Aktuelt for kriminalomsorgen N12006, one" frederic 1991 Neuland des Denkens. Vester, inc, widerberg, a Sin Against The Future, psychiatry. Why Does Rehabilitation Fail, hellevi, mcCorkle, udrum Eksempler pa narkotikasituasjonen I norske fengsler og hvorfor er den slik 2001.

Oslo: Bedrifts0konomens forlag,.Lodrup.,Det indre liv I fengselet 2000 239.