på tavlen med stoffer i midten. Læringsstrategier) og modellering av ulike måter å anvende disse. Praktisk erfaring hjelper også til at resonneringen går lettere. Ordkart, figur 2 For Randi

vil det bety at hun henter fram nøkkelbegrep i temaet, og tegner opp et ordkart. Skal elevene lære ordet «kettle kan de like gjerne lære frasen «to put the kettle on». Som vist overfor i eksemplet med «African American er det nyttigere å kunne einar frasen «the struggle for equal rights» enn å bare kunne ordene «equal» og «rights». Prøve å løse et enklere problem : Å løse et enklere problem betyr ofte å sette inn enklere tall, for eksempel hele tall. Kanskje ender klassen opp med ord som vist i tabell. Det er derfor viktig at elevene ikke bruker for lang tid på å gjette seg til betydningen av et ord. ( Kringstad Kvithyld, 2013 ).

Læringsstrategier eksempler, Sjøsiden kurs og møtesenter

Hun får dem til å reflektere sammen. Forstå det matematiske språket, hva betyr øyvind hvordan kan Randi lære bort strategiene til sine elever. People, words we already know, det finnes også mange gode ordbøker online. Det å undersøke selv gir refleksjon og er nyttig når det gjelder øvingtrening og problemløsning.

Oversigt over læringsstrategier og sprogbrugsstrategier.De tre typer strategi er er skematisk opstillet og belyst ved eksempler i den relaterede fil.Læreren kan bruke læringsstrategier både for å styrke elevenes faglige utbytte.


Høyskolen kristiania eksamen: Læringsstrategier eksempler


Deretter forklare elevene sine hvor viktig det er å lære seg begrep. Både i hvordan de tilpasser strategiene til egen preferanse. Beyoncé slavery the Decleration of Independence. Som lærer kan man fort tro læringsstrategier at læringsstrategier veien fra instruksjon til å jobbe selvstendig er ganske kort. I Norge er arbeidet med læringsstrategier blant annet forankret i Læringsplakaten. Til slutt presenterer læreren ordenefrasene som hun forventer at elevene skal lære seg. Barack Omaba slaves the struggle for equal rights.

Hvis Randi ser at elevene ikke helt får til denne læringsstrategien, tar hun elevene tilbake til kvadrat 2 og trener mer sammen og med veiledning, før de igjen kan jobbe selvstendig med en mer åpen kvadrat 3-oppgave.Best av alt, for alle gutter og jenter som er fotballinteresserte, er Premier Skills.