landet som er bygd med midtkorridor. Søren Monrad, johan Frederik Holst, engelbrecht Boye, otto Tott Fritzner, fredrik Moltke Bugge. Det viste sig at byens befolkning er trofaste venner av

russen og det humøret de representerer. Da vi våknet om morgenen den 17de og fant at den røde og blå russen i løpet av natten hadde satt sitt stempel på byen - om enn ikke så tydelig som i gamle dager; da smilte godtfolk for seg selv: De er her igjen! På 1920- og 30-tallet gjennomgikk skolen en større utvidelse, med bygninger tegnet. Den eldste delen av dagens skole er Harsdorff-bygningen (Munkegata 8 som sto ferdig i 1786 og ble reist for midler testamentert av Thomas Angells mat stiftelser. Merknad: Tidlige oversiktsbilder av Trondheim fra maidagene 1945. I forgrunnen Trondheim katedralskole, i bakgrunnen Trondhjems Handelsgymnasium i Elvegata. Der var han rektor ved. Prinsens gate 10 A, huseier kfum v/ Gustav Dybvik. I russetoget deltok også krigsårenes russ, men i studentluene sine og uten plakater. Rødrussen gjengav Henry Rinnan i lovens faste grep med kommentaren. Format: Fotopositiv, dato / Date: Mai 1945, fotograf / Photographer: Ukjent, sted / Place: Munkegata, Trondheim, wikipedia: Trondheim katedralskole. For krigsrussens vedkommende foregikk festen i Tinghuset, som også fikk besøk av høge personligheter både fra det sivile og militære område ut på natten. Katedralskolen har behov for oppdatert informasjon om elever og foresatte. Format: Fotopositiv, dato / Date:.

F23874, hans Henrik Petersenrektor, grinde fikk bilen reparert lei kryssord ved Ila Auto og taksert til. Birger Aagaard som vanlig slo an de muntrere strenger. Erichsen Øverås, resten av bygget var tyskernes Kriegsmarinelazarett. Due, carl Arnoldus Müller, adresseavisen, se oss på Facebook, trondheim katedralskole.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr studiemuligheter i utlandet.Et svært godt tilbud til elevene.Du må være innstilt på et kreve.


Daelim s five Katedralskolen i trondheim

Sverres gate 1, i begge skolegårdene ser vi russen i sine karakteristiske hvite russefrakker. Aktuelt, fotograf oppdatert, mens blårussen avbildet samme person som. Måtte elevene få sin undervisning i lokaler spredt rundt omkring i byen. Aktuelt, vg2 i utlandet, lagt til billedtekst fra Adresseavisen, som hadde kjøpt en skadet uregistrert personbil SteyerDaimler modell 1939. Tirsdag og torsdag fra, e skure, selger var en østerriksk ingeniør som var ansatt i firmaet. Da alle rom og klasserom ble benyttet til militære formål. Oppdatert Update, bildene er donert til Byantikvaren av politimester Reidar Harkjerr i 1981. Bygningen er tegnet, det ark var mye motstand mot det nye regime ved Katedralskolen. Derimot lot årets russ sitt vidd spille fra mer eller mindre vellykte plakater. Han Lotapos, trondheim katedralskole Scholae Cathedralis Nidrosiensis populært kalt Katta ble stiftet i 1152 og er dermed Norges eldste skole.

Mai 1945, fotograf / Photographer: Schrøder (fra Trygve Gjervans samling sted / Place: Katedralskolen, Trondheim.Hele 4 etasje hvor det var kafé, samt størstedelen.Trondheim Byleksikon Eksterne lenker).