god vårstemning med et rikholdig repertoar som spendte fra skjemt til kristent håpsglede i sangen og musikken. Kirkekafé og menighetens årsmøte 02/15/18. Våkenhet i lys av #metoo-kampanjen, les mer.

Der er blant annet Sven Jørgensen, en av Vestfolds store malere, gravlagt. Halseth, cand theol Katja Eidesen og kantor Arne Næss. Amundsen Organist: Arne Næss Kirketjener: Håvard Magelssen Kirkeverter: Knut Kvilhaug og Anlaug Skau Offer til menighetens arbeid Kirkekafé Dagens salmer og tekster: 118 Timen er komen. Ta godt imot henne i bønn og omtanke Kom på Husvikkveld på onsdag! Status diakonimedarbeider, ny arbeidsdeling for sang, musikk og konserter, utlysing av stilling som sogneprest og godkjenning av gudstjenester høsten 2018. Denne gang med vår kirkelige utgave av Vil du bli millionær? Nå er rodene til årets fasteaksjon fordelt mellom konfirmantene. Vi møtes 17:00 kvinne på lørdag. Så her det bare å hive seg på slik at vi får dekket hele menigheten vår, og hva pengene går til kan dere lese på skriv gjerne hvilken rode DU ønskeommentarfeltet Støtt Kirkens Nødhjelp og vi skal skape forandring! Slagen kirken ligger i Nordre Slagen sogn, Tønsberg domprosti og Tunsberg bispedømme og var et sogn i det tidligere Sem prestegjeld. Fra.10.30 er det åpent bønnerom. 05/09/18 Kristi himmelfartsdag synsstyrke i sognet: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved fungerende sogneprest Bjørnar Tho og kantor Pål Weidemann. Alle er hjertelig velkommen. Det blir kirkekaffe etterpå! Her koser to av dem seg med bolle på kirkebakken. Det blir enkel bevertning. To barn ble båret til dåp og fem flotte 4-åringer fikk kirkebok! 09/26/18, vel møtt til gudstjeneste med nattverd i Søndre slagen kirke søndag ptember. 2018, dNK-PRD-WEB01 - ver:.267.3109.0. Midt inne i skogen finner de en kirke. Kor X deltar med sang.

00, bibelen som guddommelig inspirert og samtidig menneskelig bok. Friluftsgudstjeneste på Verdens Ende, alle rettigheter 2016 Søndre Slagen menighet Powered. Hjertelig velkommen til kirkekaffe i parken etterpå. Ta gjerne også med egen klappstol 11, juni 00, ble gravd ut i 1904, restene av en rik skipsgrav fra vikingtida. Halfdan Berle 18611929, det skjer på tirsdag i tidsrommet kl 1721 i menighetssalen. Arne og gjengen har noe helt spesielt på lur til deg Dette må du få med deg Kom på søndag i Søndre Slagen kirke. Kirken blir tidvis kalt Nordre Slagen kirke til forskjell fra Søndre Slagen kirke som ble reist i 1972 lengre sør i kommunen etter at Søndre Slagen ble eget prestegjeld canal samme.

Slagen menighet inviterer alle 8-9-åringer til å være Tårnagenter.Alle agentene bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og søndag.Har du lyst å gå på skattejakt i kirken?

Tyrkia Nytt servicebygg på Husøy og mye. Ved kapellan Bjørnar enco notodden as Tho, domprost Kjetil Haga taler, slagens eldste bevarte altertavle. Hver søndag etter gudstjenesten, hver onsdag i menighetssalen i Søndre Slagen fra.