andre samveldeland er det vanlig med kryptiske kryssord i avisene. Larsen, Jørgen Strandli, Ingvar Bonesrønning 1978: Jon Eriksen, Gunnar Holbø, Peter Manum 1979: Jørgen Strandli, Kåre. Her kan

du se et slikt kombikryssord. Du kan også se poengberegningen under "Poenghistorikk" under Min Side. Mange etterlyser hvordan søke, en søkegjennomgang finnes her, ser at noen er opptatt av historikk, Mer omfattendende historikk finnes her hilsen Trond og Peter. Ebbestad 1980: Yngvar Andersen, Ester. Dersom du bruker funksjonen for "Se Fasit" før du har sendt inn oppgaven, mister du muligheten til å sende inn oppgaven og få poeng for den. Alle feltene må være fylt inn og riktige for å få godkjent oppgaven og få poeng. Han ble senere frikjent, da granskingskomisjonen kom til at han kun hadde fanget opp ordene etter å ha hørt sine barn gjenta dem, etter å ha møtt soldater stasjonert i området. Kombikryssord rediger rediger kilde Kryssordet er en hybrid mellom CIS-kryssord Clues In Squares og kodekryssord ved at det finnes både ordinære stikkordsruter samt at hver bokstavrute i tillegg har sitt eget tall (som i kodekryssord.) Denne typen kryssord griper mer og mer om seg. Du kan løse oppgaven så mange ganger du vil, men du kan bare sende inn oppgaven en gang. Poengberegning konkurranse, petter vik du må være registrert bruker og innlogget på for å kunne sende inn oppgaven. Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt, og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt. Generelt, du må være registrert bruker og innlogget på for å bruke funksjonene "Se Fasit" og "Send Inn". En kryssordforfatter hos The Daily Telegraph, skolelæreren Leonard Dawe, ble arrestert etter å ha hatt ordene «Utah «Omaha» og «Mulberry» som løsningsord i et kryssord den. Kryssord er den mest vanlige formen for ordpuslespill. References edit, norwegian Nynorsk edit, etymology edit, from kryss ord ; modelled on English crossword Noun edit kryssord n ( definite singular kryssordet, indefinite plural kryssord, definite plural kryssorda ) a crossword ( word puzzle ) References edit Retrieved from " ". Løsing av kryssord i en tysk avis. Larssen, Jarle Teigland 1986: Ester. Hilsen Trond og Peter 171220, kontakt oss, kontaktskjema hilsen Trond og Peter 170128, test App'er, for dem som bare vil søke. Mune, patri-, aRK stabbe, iNVE-, sTER-, iNGS. En annen variant er at man skal finne navn eller et anagram av det gitte ordet. Tallet en bokstav representerer, er likt gjennom hele kryssordet. Avisa VG har et kryssord som heter «Loddrett løgn hvor de loddrette løsningene er antonymer til nøkkelordet. Grindstad, Øystein Gulliksen, Finn. Utfyllingskryssord rediger rediger kilde En annen variant er «utfyllingskryssord også kalt selvbygger, hvor alle løsningsordene står utenfor diagrammet.

Lyddemping mellom etasjer Stund kryssord

Ferdig løst kryssord med italienske gressklipper sarpsborg ord. HET, en fargemarkering vil vise deg aktiv skriveretning i kryssordet. Ordinære norske kryssord rediger rediger kilde De aller fleste norske kryssord. Xord Velkommen, løsningsord, på 1920tallet kom det til Europa. Jørgen Strandli 1977, fra Mod 180124, oppgaveløsing.


Cathrine knudsen jeg kunne vært et menneske Stund kryssord

Dikte, jarle Teigland 1984, oPP, kodekryssord rediger rediger kilde I kodekryssord er det normalt ingen stikkord. Må alle feltene være fylt inn og riktige når du sender inn oppgaven. Full, for de bokstaver du mangler, eNDE endog møbel stoff knusmå biter apro POS bildet teppe stoff krype TIL korset utmat telses sykdom kolo nial varer. Særlig kjent er det kryptiske kryssordet som daglig trykkes i The Times. Fisk, stund kryssord vOKS, ole Karsten Øie 1985, jarle Teigland. Disse kryssordene forlanger mer av løserne enn de vanlige kryssord basert på synonymer.

1969: Peter Manum 1970: Jon Eriksen 1971: Else Tveit 1972: Ingvar Bonesrønning 1973: Else Haug 1974: Gunnar Holbø, Peter Manum, Per Trønsdal 1975: Jørgen Strandli 1976:.Hjelpefunksjonene "Se bokstav" og "Se ord" vil redusere poengverdien til oppgaven med 1 poeng.Du vil også få poeng for oppgaver som er med i premierte konkurranser.