veilede oss steg for steg slik at vi kan leve i Hans vilje med livene våre, og hvem vet vel bedre enn Han hva som er best for oss!

Å være overhode betyr ikke å undertrykke, men å ha ansvar. Etisk (eller universell) hedonisme er derimot en normativ teori eller type teorier som hevder at menneskene bør forsøke på å maksimere sine lystopplevelser. Menn har vært ulydige mot Guds ord ved å feiltolke og misbruke sin posisjon. Men samtidig vil han/hun som regel også være av den oppfatning at alle mennesker skulle være på like fot, og at man for å nå dette ideal bør tillate svært mye større personlig frihet enn det de fleste moderne samfunn gjør. Denne lyst betegner han som befrielsen fra enhver ulyst. Slik Paulus formidlet troen på «én Gud og én Herre» på en troverdig og relevant måte i møte med Atens livssynsmangfold, ønsker vi å formidle kristen tro tydelig og respektfullt på vår tids livssynstorg. De hadde ulike måter å tilnærme seg Jesus. Siden vi mangler full åpenbarelse over Paulus begrep «overhode har denne «ordningen» blitt misbrukt. Vi må også akseptere at det finnes ulikheter innenfor hvert kjønn. Sidgwick selv gikk inn for den universelle hedonisme, mens Jeremy Bentham var både psykologisk og universell hedonist. Marta forklarer at hun vet at broren skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag. Noen mener at feminismen har gått for langt og ytrer bekymring. Dette har resultert i et kvinneopprør som har satt mennene i en annen posisjon enn før. Innhold, den bevisste moderne hedonist streber først og fremst (likesom hans/hennes historiske forløpere) etter nytelse. Martas strev førte egentlig bare til at hun ble irritert på de som var rundt. La oss bruke tid hva betyr livssyn ved Jesu føtter og ta til oss av Hans kjærlighet. Når vi prioriterer «Den gode del» vil alle de praktiske tingene gå lettere. Lunde Forlag og, iko-forlaget, samt utført forskningsoppdrag på vegne. 1 2 3, visdom kan også defineres på mange andre måter og sett i sammenheng med flere forskjellige ting,.eks. Gedanken zu einer hedonistischen Lebensorientierung, Insel-Verlag, Frankfurt.M., Leipzig, 2000. Studier av Bibelens tekster, i dyp respekt for Bibelen som Guds ord, oppfordrer Damaris til grundige studier hva betyr livssyn av Bibelens innhold og sammenhenger for å kunne forstå den bedre og respondere på dens budskap med integritet. Dermed dreier den epikureiske lykkesfilosofi seg om å være fri fra all uro ( ataraxi ) og smerte (aponetos og dermed oppnå lykken. Han hevder at naturen har stilt menneskeheten under to suverene størrelsers herrevelde: lidelse og glede. Slik Kristus elsker menigheten vil en mann som elsker sin kone være lyttende, imøtekommende, kjærlig, oppmuntrende og selvoppofrende. Begge var de veldig glad i Jesus. Både menn og kvinner må bryte med sin stolthet og søke den andres beste.

Kan man møtes av det som samlet sett virker som en propaganda for fri seksuell utfoldelse. Og ikke minst gjennom internettet, enn å ta tid med Han. I likhet med Marta så tror vi også mer med hodet bagasje enn hjertet 4, i vårt kristne liv kan vi også bli mer opptatt av alt som skal gjøres for Jesus.

Et livssyn består av de svarene man gir på disse spørsmålene.Hva er rett og hva er galt?Utilitarianeren, jeremy Bentham taler om hvordan en hedonistisk kalkyle. En av grunnene er rett og slett at vi er for travle til å søke stillheten hvor vi kan høre Hans stemme. Vi tar misjonsutfordringen i møte med medier og populærkultur på alvor.

Foredrag, kurs og seminar, videre tilbys en rekke foredrag, kurs og seminar for alle de tre arenaene, og det foreligger faste avtaler om formidling inn mot flere menigheter, kristne skoler, organisasjoner og medieforetak.Alt dette styrker tilbøyeligheten til å utvikle et hedonistisk livssyn.