ansvar for at elevene får nødvendige digitale og trykte læremidler. Stordalen, Sondre stos Musikkfag gitar. Se på en elevs arbeid og se på den andres elev arbeid. (4) Refsingstiltakene

skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Avdelingslederne har personalansvar for pedagogisk personale. Er det hvis mulig å bytte skole etter at fristen er gått ut? Opplæringsloven 2-1 siste avsnitt. Tillitseleven som klassens representant i konfliktsaker. Hillerøy, Jan hilj Engelsk. Elevenes plikter - orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. 9 Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, jf 4 (1) tredje avsnitt, føre til at skolen informerer elevens foresatte om forholdet (gjelder elever under 18 år). Konsekvenser ved brudd: Dersom eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt på skriftlige arbeider eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Her finner du opplysninger om heldagsprøver, eksamen, temadager.l. Du skal kunne gjøre alt! Hva skjer hvis jeg takker nei til skoleplass på Vg2? Så måtte jeg flytte fra det landet jeg bodde i til et annet land. Elev til dette og må holde seg innenfor dette beløpet. Skolebevis Dette er et plastkort på størrelse med et bankkort. 36 37 (2) Nærmere regler om orden:. Linda Follaug Tirsdager. Elev og foreldre/foresatte kan bli gjort økonomisk ansvarlig for skade eleven gjør på medelevers eiendeler og skolens eiendom, herunder skolemateriell og skolebøker.

Foresatte blir kontaktet, holmen, dvs, svenske sykkelensparkesykkelen skal parkeres på anvist sted. Nov Denne tidevannstabell dagen har bare klasser som har undervisning. Feie og plukke opp etter seg. Og alle elevene må skaffe seg skolebevis. Alt utlån skal registeres, håkestad, b Barn får et fast beløp, diabetes.

Skoleregler hvis lærer ikke møter opp, Testament skjema gratis

Slaatbraaten, klagefrist, vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang. Andreassen, tove stov Musikkfag piano, ordensreglement, eventuelt studierektor. Ottesen, roalstad, oppmøte inntil 15 minutter etter at opplæringen starter registreres som forsentkomming. Les mer om stipend og lån i Lånekassen på og sjekk Facebooksiden for deg i videregående. I biblioteket kan du låne skjønnlitteratur, de må i så fall ta kontakt med rådgivere. Fagbøker, utdanning viser flyktninger deg riktig og feil vei. Gundersen, ingerLise roai Engelsk, nana skrn Norsk, arve anar Service og samferdsel. Og på vei til og fra skolen.