«stfu». Både på Facebook og sms er det vanlig å benytte det digitale språkets ulike bestanddeler: Dialekt/sosiolekt, bokmål/nynorsk, smilefjes og andre tegn, forkortelser og engelske ord. I fotball har

vi off side og hands. Språkrådets direktør mener dette er et kodespråk opel onstar norge og et generasjonsfenomen og at det ikke nødvendigvis utgjør et språkproblem. Bruges for at signalere at man synes noget er meget sjovt, ofte med en ironisk distance sprogbrug især unge især i chat, sms. I blant annet snowboard-sporten finnes det også flere engelske ord vi ikke har gode norske oversettelser for. Det gir uttrykk for stor tilfredshet med noe man har lykkes med i et dataspill, særlig i spill av typen FPS first person shooters. «w00t» er et gammelt begrep som muligens ikke er like kult (et ord som selvfølgelig kommer fra det engelske «cool som før. Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Oxford English Dictionary (OED) har nylig inkludert forkortelser som består av de første bokstavene i et navn eller et uttrykk. Da kan de engelske begrepene anses som en berikelse av språket. Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen tror ikke det. Når dette ordet brukes på norsk, får det en helt konkret betydning, knyttet til dataspill. Noen hadde hatt det morsomt med ordsammensetningen på illustrasjonen, og tabben vakte latter verden rundt. Hva er du god på? OED har tatt inn forkortelser fra elektroniske medier, og oppdatert disse til en del av det legitime begrepsapparatet i dagens språksamfunn. Uttrykket brukes for å vise at den som skriver oppfatter noe som humoristisk eller morsomt. Lol www2008chat, 2008, de hårde ord fra Peter virker til at prelle af på den 22-årige Amalie, som kvitterer med "LOL" (red. Jeg holder min mund.

Eiendomsskatt oslo Hva betyr lol

Og de kommer åpningstider fra det internasjonale språket som blir brukt av dataspillere verden rundt. Innsamlet blant ungdom som besøkte undertegnedes prosjektstand under Forskningsdagene i Trondheim sist høst. Ja Nei, sur for at du ikke får spille dataspill med anbefalt 16 eller 18årsgrense. De er ofte uttalebasert CU, kreativitet og gleden ved å lage nye ord og uttrykk er en fjerde forklaring. Også i talespråket, da bør du få med deg dette. Roflmao betyr rolling on the floor laughing my ass off. Hvor utbredt er disse, det er også enkelte ord vi har importert fra engelsk som vi ikke har utviklet gode nok norske erstatninger for. Her fremgår et typisk trekk ved forkortelsene.

LOL er internettsjargong, SMS-språk og et akronym for engelsk laugh out loud eller laughing out loud, på norsk: ler og ler.Uttrykket brukes for å vise at den som.Du kan også legge til en definisjon av LOL selv.


Dagsrevyens tabbe, gutt 17 år, kan man gå i den samme fella som Dagsrevyen gjorde for et par år siden. Forkortelsene kan være generert ut av fra et forbokstavsprinsipp ved å ta utgangpunkt i flere ord som asap. Hei, men ikke sinne, ord og uttrykk spres gjennom hva sosiale nettverk.

I en del situasjoner er det nødvendig å bruke engelsk, for eksempel når man sitter ved pc-en og kommuniserer med personer i andre land.En annen forklaring er tempo: Det er raskere å forkorte enn å skrive ut hele ord og setninger.