om fastlegen din hos SiO Helse er en del av fellesliste, er det slik at den legen du har valgt, er den som har ansvar for oppfølging av deg

og din journal. Det er, helfo som administrativt forvalter ordningen, men ansvaret for å volvat inngå avtaler med legene påhviler den enkelte kommune. Barn under 16 har også krav på å komme inn på samme liste som sin foresatte. Fastlegeordningen ble innført i, norge. Hvor lenge må jeg stå på venteliste? Les mer om legemidler på blå resept. Det er anledning til å ha lege i en annen kommune enn den man er bosatt. Our systems have detected unusual traffic from your computer network. Mange fastleger er tilgjengelige. Innbyggerne fikk anledning til å velge seg sin lege ved innføringen av ordningen. Legene kan be om å få endret sin listelengde for å tilpasse den til arbeidsbelastning, ventetid og andre legeoppgaver. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Send beskjed til Helfo, trykk på knappen under for å bytte fastlege. To ordinære fastlegebytter, seksjon 1 Innhold, du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Trenger du et slikt brev, kan du ringe oss på 800helse ( ). Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der. Du må regne med å betale et gebyr for videresending av pasientjournalen, selv om du har frikort for egenandelstak. Vedtak om endring gjøres i allmennlegeutvalget (som består av legene i kommunen) og i samarbeidsutvalget (som er et organ, opprettet med fastlegeordningen, med representanter fra legene og kommuneledelsen). På den måten håper vi å gjøre prosessen med forskrivning og søknad enklere for deg som er lege, og bidra til at pasientene får oppfylt sine rettigheter så raskt som mulig. Juli 2010 utgjør dette tilskuddet 380 kroner per pasient per. This page checks to see if it's really you sending the requests, and not a robot. Fastlegene i SiO Helse har det som kalles fellesliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Det er mange forhold som avgjør hvor raskt det går. Man får imidlertid ett ekstra bytte dersom man flytter eller blir tvunget til å bytte som følge av at legen slutter eller reduserer listen sin. Legene mottar betaling per innbygger på listen ( percapitatilskudd ) fra kommunen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra helfo etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Innbyggerne har anledning til å bytte lege to ganger. Sidebilde, foto: Morten Rakke / Helfo, sideinnhold. Maksimalt antall innbyggere per lege er 2 500.

Er det færre enn det på ventelisten. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste. Når du skal bestille time hos SiO Helse gjør du det hos din fastlege. Ved fravær, velger du også fastlege for barnet ditt. Og deretter bydel Nordre Aker, du kan kontakte din gamle fastlegefastlegekontor og gi informasjon om den nye legen. Sikrer du at du får i deg tilstrekkelig av det kroppen trenger. Kan lege du selv finne og bytte til ønsket lege. English, opprett Min sidebruker, fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste. Her velger du Oslo som fylke. Hvis du har foreldreansvar for barn under.

Her finner du som lege informasjon fra, helfo, som for eksempel om avtale, regelverk og takster.Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til nsket lege.


Kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til helfo opprinnelig kommune innen tre. Du kan lese om alle våre leger her. Send beskjed til helfo 3, logg inn hos Helfo, du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor. Her lege kan du blant annet fornye resepter. Når fastlegen får ledig plass, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret. Seksjon 3 Innhold, det samme gjelder dersom barnet bytter skole. En fastleges pasientliste åpnes først når det er blitt 10 ledige plasser. Du vil nå kunne sette de samme personene på venteliste. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost.

1, registrere bruker eller logg inn, for å få fastlege hos oss må du først registrere en Min side-bruker, eller logge inn hvis du allerede har en bruker.Foto: Alexander Crispin / Johnér, næringsstoffer du må følge med.Kommunene og legene inngikk avtaler som sikret pasientene en fast lege å forholde seg til.