eksempel på hvordan norske muslimer prøver å overbevise kristne om at de tar feil. Ved å være til stede på hverandres gudstjenester, ble mange av oss mer fortrolige med

de andres bønnespråk, ikke bare ordene som blir brukt, men like mye måten vi bruker hele oss på når vi ber. Overskriften på foredraget mitt Hva seier kristne og muslimer om hverandre? (I en mail sendt til i mars 2006 presenterer han Barnabasevangeliet på denne måten: Evangeliet etter Barnabas er det eneste kjente overlevende Evangelium, skrevet av en av Jesu disipler ). Jeg vet ikke hvor mange av dere som kjenner dette evangeliet, der Jesus med rene ord profeterer om Muhammad og fornekter at han skulle være Guds Sønn. Min vennlige oppfordring til dere er å gå kritisk igjennom den litteraturen som blir spredt gjennom moskeene deres. Mitt håp er at skriftene til Tariq Ramadan skal få minst like stor plass i moskeene sin litteraturdistribusjon som bøkene til Deedat og Qutb. Esack var blant de muslimene som tok et moralsk standpunkt mot apartheid, for rettferdighet, hånd i hånd med kristne i det han selv har karakterisert som interreligiøs solidaritet mot undertrykking. I Sør-Afrika var det slett ikke alle muslimer som tok opp kampen mot apartheid. Når vi var i Pakistan sammen, hadde vi en sterk opplevelse at vi som kristne og muslimer fra Norge hadde en felles forpliktelse på minoritetene sine rettigheter. Samtidig som vi kan åpne eller løfte hendene våre for å ta imot den guddommelige kjærligheten. Det er en god tradisjon som gjør oss stadig mer husvarme hos hverandre og knytter oss nærmere sammen. La meg ta tre eksempler fra det siste halvåret på hvordan Oslokoalisjonen arbeider: I november i fjor arrangerte vi, sammen med det muslimske Centre for Values Education i Istanbul, en konferanse om hvordan andre kulturer og religioner blir framstilt i skolens lærebøker i den muslimske. Islam og terrorisme som en god kilde til kunnskap om islam. Til slutt i foredraget mitt vil jeg peke på noen av de utfordringene som vi kristne står overfor. Slik kan troen, slik han ser det, inspirere til fellesskap på tvers av religionsgrensene, i kampen for frihet og rettferdighet. Hagen gikk til angrep på Muhammed og islam i sin famøse tale i menigheten Levende bøye Ord sommeren 2004. Nå vet vi godt at det finnes en god del muslimer og kristne som faktisk utgjør en stor fare for verdensfreden. Nå finnes det også mange deprimerende eksempler på kristen litteratur som på tilsvarende måte prøver å framstille islam som en eneste stor feiltakelse. Er foreslått av mine gode venn Basim Ghozlan og er identisk med overskriften på et innlegg som jeg skrev på for to og et halvt år siden, som svar på et innlegg av en dansk muslim som prøvde å vise at kristne tar fullstendig feil. Jeg vet at mange av dere selv er skeptiske til den veldig polemiske måten som en del muslimer omtaler kristendommen. Om jeg skal være optimistisk, tror jeg også at redaktør Selbekk og andre i det nye kristne høyre har endret noen av sine holdninger etter karikatursaken, ikke minst fordi norske muslimer på en så forbilledlig måte fulgte profeten Muhammeds eksempel og i stridens hete strakte. Jeg har også hørt bahaier verb melde seg på i den samme konkurransen og omtalt bahai-troen som selve universitetet blant religionene. Også i buddhistiske meditasjonsformer kan en finne det samme kroppslige uttrykket, og jeg har selv vært med på å praktisere dette i et kristent meditasjonsmiljø som er inspirert av buddhismen.

Kristendommen har kristiansand lyngdal gjort seg skyld i akkurat det samme overfor jødedommen. Med panna mot bakken pantelånerne i las vegas når de kneler. Dette er et argument som vi finner allerede i den berømte dialogen mellom en kristen biskop og kalifen av Bagdad i år 781. Det er nemlig ikke alle kristne eller muslimer som ser noe poeng i religionsdialog. Jeg har også hørt Carl, kristne og buddhister kan ha ganske så ulike forestillinger om Gud eller den dypeste virkeligheten. I Norge har det blitt naturlig å invitere representanter for andre trossamfunn ved store anledninger i vårt eget.

Og i de ortodokse kirkene i Midtøsten, for eksempel i den syrisk-ortodokse kirke eller hos kopterne, vil en finne at også kristne kan bøye seg helt ned, med panna.Contact hour a unit of credit for educational offerings, based on a mathematical formula.

Å bøye verb. Privat lege stjørdal

5, jeg aksepterer at torshov sport oslo adresse dere som muslimer ser på Koranen som det siste testamentet. Kanskje kan vi ta disse universelle elementene i arild brevik det religiøse kroppsspråket vårt som tegn på at det er noe i oss som forener oss på tvers trosgrensene noe som bøyer oss i ærefrykt. Etter at han kom inn i en troskrise og forlot islam.

Paradoksalt nok sympatiserer mange på den kristne høyresida med en nokså voldelig form for kristendom, representert ved den nykonservative utenrikspolitikken til USA, og de har sjøl et nokså konservativt (mange vil si, kvinneundertrykkende) kjønnsrollemønster.Det er litteratur av dette slaget vi etter min mening trenger å få spredt til mange flere, både gjennom moskeene og kirkene.