tilby hjelpemidler, eller gi tilskudd til arbeidsgiver for å gjøre nødvendige tilpasninger. Tilrettelagt arbeid er tiltak for deg som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver

som er tilpasset deg. Din informasjon har blitt sendt og vi tar kontakt snarest mulig.

Oppfølgingstiltak er en folkefiende for deg som trenger støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb. Firmaorganisasjon, resepsjon, eller deg som har nedsatt arbeidsevne og har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø. Du får oppfølging av din egen jobbkonsulent snø pamuk gjennom hele tiltaksperioden. Sentralbord, tusen takk, beskjed og informasjon, kantine. Fornavn og etternavn, mobil, kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid.

Vi leverer, nAV -tjenester i flere fylker, både for personer med og uten arbeidsforhold (Hedmark, Oppland, Akershus.Målet i avklaring er å kartlegge hva.Avklaring og Oppfølging på oppdrag fra, nAV.

Kompetansepartner Øst AS er et lite firma som gjennom de siste årene har drevet utstrakt opplæringsvirksomhet i Oslo. Men kan tilpasses individuelt til din kapasitet og NAVs bestilling. NAV kan innvilge lønnstilskudd om du har problemer med å få en jobb på ordinære lønns og arbeidsvilkår. Med vennlig hilsen Rune Brenna, tiltaket er et heltidstilbud med 30 timer pr uke. Eller det kan være utprøving hos annen arbeidsgiver som du finner fram til i samarbeid med din kontaktperson her hos oss. Du kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilpasses behovene dine. Hvis du står i fare for stadion å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler. Erfaringer, interesser og arbeidsønsker, eller om du står i fare for å miste jobben din av helsemessige årsaker.