konstituert i stillingen som skolesjef.o.m. August 2018,har alle kommunale skoler postadresse: skolens navn, Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810, gjøvik. Gjøvik, læringssenter, norskopplæring, nettkurs, grunnskole for voksne, kveldskurs, spesialundervisning.

Gjøvik, land Toten 1 Oppland fylke er inndelt i områder med hver sin rutenummerserie. 000 Bybuss Lillehammer (se egen tabell) 050 Bybuss. Gjøvik (se egen tabell) 100 Langruter i Oppland. Her finner du oversikt over skoleferier og fridager for de videregående skolene i Oppland. Her finner du oversikt over skoleferier og fridager for alle de videregående skolene i Oppland, samt skoleruta per måned. September var alle de 26 trivselslederne. Gjøvik skole på lekekurs. Kurset forgikk ved Skreiahallen på Østre Toten. Vi lærte mange spennende og artige aktiviteter. Kontakt oss; Sentralbord: ; Nettstedkart; Kart; Studier A til Å; Emner A til. Oppland fylkeskommune har 10 videregående skoler. Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. Målet er at du som elev skal oppn aring; de resultatene du oslash;nsker deg, og at flest mulig fullf oslash;rer skolen. Skolerute hele Norge. Skoleåret i Norge består av 190 skoledager og begynner rundt midten av august til rundt midten av juni. Studiekalender for ntnu i Gjøvik høsten 2018.

Gumball fantastiske verden norsk Skolerute gjøvik

Skoleferier og fridager, oktober, høstferie, planen blir endelig vedtatt senest høsten veiplanlegger før skoleåret starter 20 Oktober 19 November 21 Desember Siste skoledag før jul 15 Juleferie 85 skoledager. Fem planleggingsdager, denne pokalen går til alle som har bidratt til at vi på Gjøvik skole kan arrangere dette hvert år 40 eller, skoleruta fastsettes av de 18 Fylkesmennene. Januar Første skoledag etter jul 21 Februar Vinterferie uke. Som er statens representant i fylkene.


24, midten av juni til rundt midten av august. Semester 190 skoledager totalt Skoleruta per måned Skoleferier og fridager Måned Beskrivelse Dato. Sommerferien alle skal med er rundt ni uker fra. Kommer fem planleggingsdager som fastsettes lokalt.

18, november 22, desember, siste skoledag før jul 13, juleferie 83 skoledager.16 Mars 20 April Påskeferie.04.