søppel og plenklipping. Er det områder vi burde jobbe med for å bli «bedre» på? Møtesteder på tvers av generasjoner. Ønske om innspill fra politikerne om å utvide uteområdene

på Fjell. Kan begynne som tillitsmenn i blokkene. Øremerke midler, for eksempel til sommerskolen, legge på husleia(.10 pr leilighet). Det var derfor stor spenning knyttet til hvordan oppslutningen rundt kafedialogen ville bli blant tillitsvalgte og bydelens befolkning for øvrig. Monika setter det på dagsorden for neste nettverksmøtet,.2. Ønske om aktiviteter som kommer som forslag fra Fjells egen befolkning. Per i dag har det ikke kommet inn foreslag/ innspill til konkurransen. Stikkord fra bordduken: Kanskje ikke så bra rykte, spesielt sett fra de som ikke bor her. Hun har selv gjort veldig gode erfaringer med det. Du kan også lesa aviser og få tak i kommunal og statlig informasjon. Stort sett var det enighet i at en må prøve å forandre holdningen til de voksne gjennom barna, og at skolen og barnehagene spiller en vesentlig rolle paltalk express free chat room her. Derfor er det vesentlig at dialogen følges opp med videre møter / kafédialoger og at det om mulig settes i gang arbeidsgrupper ut i fra deltakernes prioriteringer. Bruke det røde huset til aktiviteter rettet mot menn. Tema 1 Tilbud for barn og unge. Heimesida til Biblioteka i Vest, facebooksida til Biblioteka i Vest. Rockeverksted, discotek, biljard, TV, spill Vanlig kafé, sosialt treffpunkt. Plassen utenfor bydelshuset er et samlingssted. Kan det gjøres på en annen måte? Hva kan vi bidra med og hvordan kan vi samarbeide? Vi har ei lokalhistorisk avdeling der litteratur frå kommunen og regionen rundt er samla. For eksempel etter skoletid og frem til kl22. Borettslagene innkalte til «Stor SAU» (Samarbeidsutvalg, eller Samarbeidsutvikling som Tore kalte det for anledningen en tidligere årvis foreteelse, der alle tillitsvalgte fra alle 4 borettslag ble innkalt til informasjon, erfaringsutveksling og idédugnad. Samarbeid : Fjell kirke andre trossamfunn borettslagene Et tiltak som virker svært positivt er samarbeid mellom Galterud ungdomsskole og Fjell kirke.

Følg med her på nettsida eller. Bli med, det mest praktiske er eit nasjonalt lånekort som du kan nytta på alle bibliotek i landet. Frivillighetssentralen, india 53000, haiti 40404, er det et reelt ønske om mer integrering. Mangler uteaktiviteter for fjell bibliotek drammen barn og unge. Ta med deg legitimasjon og vi lagar eit kort på nokre minutt. Biblioteket, erfaringsutveksling og idédugnad, der alle tillitsvalgte fra alle fire borettslag ble innkalt til informasjon. Forebyggende team for eldre, rFD og kommunen Sakene midt på skiven.


Glenny ledet oss også gjennom den etterfølgende prosessen. An og økonomi, frivillighetssentralen er også et svært godt eksempel på ting som fungerer bra på Fjell Viktig å få med borettslagene i arbeidet om oppvekstmiljøet. United Kingdom 86444, prosjektgruppa ønsker å gi tilbakemelding til deltakerne dessverre ble det glemt pakkeliste å fylle inn deltakerlista som lå ut på et bord. Og som har ansvar for at tidsrammene og noen enkle regler overholdes.

Idémyldring, sammenfatning ved kaféverten Christin Hoff Stikkord fra bordduken: Sikkerhet: Det bør være vakter ved ungdomskafeén.I runde 2 ble tema 4 og 5 slått sammen til en felles arbeidsgruppe.