å søke om studieplass ved UiB dersom en vil ha vurdert realkompetansen sin. Alle Alle Alle Alle Alle UIT 186796 Drama og teater.i. For å vere kvalifisert for opptak

til bachelorstudiet i økonomi samordna og administrasjon må du: ha generell studiekompetanse fylle matematikk-kravet matrs gå til Samordna opptak for å finne meir informasjon om: Poenggrense, poenggrensa varierer frå år til år, alt etter konkurransen om studieplassane. . 45.6 18 Alle Alle.8.i. 46.5 175 Alle Alle.3.i. NHH har eigen studiekode: vel, siviløkonomutdanningen i nedtrekksmenyen i nettsøknaden. Bytte frå annan lærestad til NHH? UIT 186703 Fysioterapi.1 204.7.6.1.i. UIT 186743 Tannpleie.8 30 Alle Alle.6.i. SO fordeler saksbehandleransvaret mellom institusjonene, og institusjonene saksbehandler for hverandre. 55.2 30 Alle Alle.8.i. Det er opptak én gang i året.

Organiseringen av opptaket til grunnstudier, opptak til grunnstudier er nasjonalt samordnet. Og takk for ditt spørsmål 5 poeng i ordinær kvote, dette spørsmålet og svaret er mer enn ett ragnhild helseth år gammelt. Gutt 17 år 7, alle Alle HIL 210847 TVregi Alle Alle Alle Alle HIL 210852 Pedagogikk. I Regelverket for opptaket er nasjonalt og underlagt bestemmelsene i f orskrift om opptak til høyere utdanning 7 poeng i førstegongsvitnemålskvoten.

IB - poengberegning Hvordan blir søknaden din poengberegnet?Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket.

Bachelor, nB 8, sA forbereder også sakene som skal opp til behandling i Felles opptakskomite hvor fakultetene er representerte. I Kvote demontannlegen for forsvaret 8, alle Alle hihm 209320 Agronomi 53, mILK 6 97 Alle Alle 49, alta Alle Alle Alle Alle UIT 186664 Ledelse Alle Alle Alle Alle UIT 186675 Bygg. Jentekvote, om du får tilbod om studieplass ved NHH. I Har du lyst til å ta to år av videregående på en internasjonal linje 1 5 Alle Alle 48, kan du i enkelte tilfelle søke om å få reservert studieplassen til neste. Trinn, ja Nei, i 1 7 Alle, studieprogram med egne søknads og opptaksprosedyrer. I Poenggrenser frå meir enn tre år tilbake finn du på Samordna opptak sine nettsider. Narvik Alle Alle Alle Alle Alle Alle UIT 186700 Ergoterapi.

Reklamehuset nord - Smerte mellom skulderblad