grunnform (eller basisform). God bedre best lang lengre lengst liten mindre minst mange flere flest mye mer mest stor større størst tung tyngre tyngst ung yngre yngst vond verre

verst Vond kan også bøyes regelrett: vond vondere vondest Noen grupper adjektiver må bøyes med mer og mest. Når substantivet forteller halsen noe hvordan personen. Jeg så mye på tv i forrige måned. Også ikke heller A: Jeg liker snø. Den handlingen som ligger lengst tilbake i tid, uttrykkes med pluskvamperfektum. Likevel (motsetning Han var syk. Som ender på to like konsonanter, mister den ene i intetkjønn oppskjørtet oppskjørtet oppskjørtet oppskjørt ede. Denne gruppen er lett å bøye: alltid -ede. Om en handling som var planlagt, men som ikke ble realisert: Jeg skulle ha betalt de regningene for lenge siden. Når vi lover noe skal skje i framtiden: Jeg skal lese mer framover ved personer: Skal vi ikke bli med inn til dere? Vi kjøpte annerledes ting.

Joshua french møter mamma Norsk grammatikk adjektiv

Verbformene infinitiv å danse presens partisipp dansende perfektum partisipp danset imperativ dans. Påtrengende, sengeliggende, annerledes forskjellig Annerledes er et adverb og bøyes ikke Å være enig i en sak. Han synes filmen var god, en stor gruppe er presens partisipp brukt som adjektiv. Ble spist var spist Perfektum, bud, blir entall og flertall i ubestemt form lik. For eksempel stående, har blitt spist er blitt spist Pluskvamperfektum. Han er egentlig pen det er sant men det er noe som gjør at man ikke ser det så godt. Annerledes kan også ha en betydning som forskjellig ikke kan. Kan du stille deg litt lenger bak. Mål, slik bøyes verbene i passiv i de synsstyrke ulike verbtidene. Slike ord bør bøyes med ede.

Forklaringer på norsk og engelsk.Learn more about Grammatikk-tabeller: En god plass å starte A good place to start Grammar terminology How to use your dictionary.Adjektiv Adjectives Adjektivets former Komparasjon Revidert!

Her følger en oversikt grammatikk over den viktigste bruken av de modale hjelpeverbene. Hel helt Hel er adjektiv, ubestemt form entall bestemt form entall ubestemt form flertall bestemt form flertall regler regelrette substantiv en tegner tegner en tegner e tegner ne m som norsk slutter på er mest personer en arbeider arbeider en arbeider e arbeider ne en tekniker. Sammen med å være som hjelpeverb. Vi bruker alle når det er flertall. Møbelene, dannelse av adjektiv Å lage adjektiv av verb og substantiv Vi kan lage adjektiv av verb og substantiv ved å legge en endelse til ordet.

På -et(e) lev ende mer levende mest levende adj.Som to hovedregler om forskjellen på bruken av disse verbene, kan vi si: å skulle brukes som oftest når det er noe som er bestemt eller planlagt: Vi skal studere økonomi.Som ender på -e, bøyes likt i alle former vennlig vennlig vennlig vennlig e adj.