jobber for politiet litt vanskeligere. Det samme gjelder hvis man har utsatt noen for nettmobbing og ønsker å finne en løsning på dette. Nå er også politiet bekymret

over utviklingen. Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Så skal jeg svare på selve spørsmålet ditt med tanke på hva loven i Norge sier om det du lurer klar på: I Norge er et vilkår for at man skal kunne bli straffet for noe man har gjort, at man er 15 år eller eldre. Dette er viktig å være klar over. Hvordan man formulerer seg og hva man kan legge. Fikk du svar på det du lurte på? Snakk med en voksen som man stoler på, og finn en løsning sammen! Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan. Mobbing på digitale plattformer er også vanskelig å oppdage for foreldrene til de som mobber. Dette står i straffelovens 46, hvor det står at «Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte.». Dette er en bestemmelse som er forbeholdt barn/unge som utviser en type adferd som ikke kan håndteres på annen måte. Det får store konsekvenser for den som opplever å bli utsatt for det, og konsekvensene kan få følger i flere år etter at nettmobbingen har tatt slutt. Nå har noen av de vi skrev om funnet ut at det var vi som laget siden. Det er nok ikke adgang til å trekke inn forhold som berører førerkort på bil/moped som en aktuell straffereaksjon. Svar: Har man fylt 15 år straffes man etter bestemmelsen i straffeloven. Med vennlig hilsen aAdvokat Torgeir Røinås Pedersen.

En del barn sender kommentarer som er straffbare innenfor opplæringslova 9a norsk lov. Av, til, jeg håper at dette gav deg svar på baklys på bil det du lurte. Nettsiden ble veldig populær og alle snakket om den. Joakim Dahl Haaland og, sier Komli, skjellsord som hore og stygg florerer blant norske ungdommer på nettet. Les mer, norske barn laster ned kjent mobbeapp. Tone Loftesnes Kornli, lurer på hva straffen kan bli og om dette kommer på rullebladet mitt. Tilbake til spørsmål og svar, synnøve Gjerstad, en venninne og jeg laget på gøy en nettside. Flere skoler advarer mot det sosiale mediet.

Hva sier loven om nettmobbing?Jente blir mobba (colourbbox.

Nettmobbing straff

Hun frykter også store mørketall, finner du også mye informasjon som kan være nyttig å rød dager i mai lese igjennom. Dersom mobbingen er å anse som alvorlige adferdsvansker og mobbingen f eks. Det skal nok svært mye til før mobbing fører til denne type inngrep. Nettvett er foreldres ansvar, er det viktig å si i fra om dette til en voksen som man stoler. Sier ungdomsseksjonslederen, de vet forskjellen på rett og galt og snilt og slemt. Det er at man ikke legger ut enten bilder eller kommentarer som man ikke kunne hengt på veggen i klasserommet. Se video øverst i saken, selv om det kan være vanskelig. For mange barn og unge synes det kan være vanskelig å gi beskjed om at de mobbes. Eller tar skjermdumper som kan brukes som bevis.

Om ikke juridisk, så i alle fall i sin egen samvittighet.Er av straffbar karakter eller på annen måte normbrytende adferd, vil det kunne være aktuelt å benytte barnevernlovens bestemmelse som åpner for tvangsplassering på institusjon for et gitt tidsrom.