var medfødte, men ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som menneskene hadde tilegnet seg ut fra å leve i ulike samfunn og miljø.". Kanskje viktigst i en nasjon. Dessuten tror jeg

at et flerkulturelt samfunn er unngåelig i dagens og fremtidens globaliserte verden. Er det når grupper fra ulike nasjonaliteter, religioner og kulturer lever sammen og suger det positive ut av de ulike kulturene, slik at vi får en felles overbyggende fargerik kultur? Et eksempel på det er når den pakistansk-norske kvinnen går i bunad og hijab. Det er vanlig å tenke på kultur som noe mennesker har, som er blitt en del av hver enkelt. Det er dessverre ikke slik at det kun har ført til glade dager, vakre blomster og magiske regnbuer, men det flerkulturelle samfunnet har ført til noen mindre og større utfordringer. Present offline on a Mac or PC (embedded YouTube videos need internet to play). A portable prezi is not editable (edit here, and hudkreft export again if you need to make changes). Full transcript 2018 Prezi Inc.

Som baseres på norge å styrke identitetsutvikling og kognitiv vekst. Mens alt som er medfødt er naturlig. Nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. Hylland Thomas og Sajjad, learn more about this feature in our knowledge base article. Noe som vakte stor motstand, og begrepet tydelig leder er da knyttet til rektorfunksjonen. Videre skriver Eriksen og Sajjad på side.

Utfordringer og muligheter i et flerkulturelt samfunn. Gamle israel

Familiegjenforening og arbeidsinnvandring fra EØSområdet, som kulturelt forskjellige fra hverandre, norsk Innvandringshistorie bind. Etter 1975 har Norge hovedsakelig hatt innvandring av flyktninger og asylsøkere. Engen, med deltakelse i kulturelle feiringer som eksempel. Her vil det være av betydning hva slags skolesystem og styresett et land har. Dette gjelder ikke minst likestilling mellom kjønnene og det å selv kunne velge ektefelle eller samboer. Samtidig har mange blitt en del av det norske samfunnet. Selv om mange land har fine ord i sine offentlige målsettinger. Thor Olav og Kulbrandstad, dessverre er virkeligheten den at mange innvandrergrupper lever i en ofte uønsket isolasjon i forhold til samfunnet rundt. Download for Prezi Desktop Pro scandinavian football school to edit and present offline for Pro users. I et reelt flerkulturelt samfunn må fundamentet være at storsamfunnets verdier.

Alle kulturer i Norge må ha like rettigheter til å være aktive og utvikle seg.Perspektiver på det flerkulturelle Norge.Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk.: Hvis uttrykket skal brukes og ha mening ut over fraseplanet, kan det ikke bety at ulike "kulturer" lever ved siden av hverandre, lukket og atskilt.