bli vanskelig å komme inn på veien. Bilfører 65 nyttige tips til bilførere / Motorveg, feltskifte på motorveg, ved feltskifte er det viktig å se seg for. En

grei huskeregel er at den som er foran skal bli foran og den som er bak skal bli bak, sier Grim Ketil Nordhus. Kjørefeltskifte, fjerde ledd, kjørende i felt for fartsøkning skal tilpasse farten til trafikken i det kjørefelt det skal kjøres inn. Foto: scanpix Vis mer Så oppstår situasjonene som får det til å koke hos Ola og Kari Bilist. For når det flettes, har vi alle et ansvar. Du har sikkert lagt merke til at mange bilister ikke helt har skjønt hvordan akselerasjonsfeltet skal brukes. Tilsvarende gjelder den som vil kjøre ut fra veikant eller på annen måte endre kjøretøyets plass i sideretning. Sett derfor på blinklyset tidlig slik at andre kjørende tydelig kan se at du skal inn på veien. Når oppmerkingen slutter er det gjensidig vikeplikt.

Deretter utvendig speil, og man legger seg pent inn i høyrefelt i en allerede lang. Først ser du i innvendig speil. Og gir forsikringsselskapet rett i å avkorte dekningen med 50 prosent for begge parter. Men problemet er like gjerne at noen kanskje har flettet byggeetaten inn for tidlig. Sier Aakre, de vanskelige situasjonene oppstår gjerne ved veiarbeid. Man må beregne farten slik at begge parter får minst mulig trøbbel. Dette gjennom å kjøre raskere enn den bilen som ligger til venstre.

Her skal vi se på situasjoner hvor vi skal inn på motorveg, enten med vikeplikt eller med gjensidig vikeplikt, det vi kaller fletting.Vi tar også for oss feltskifte.

Vent med å legge deg inn til oppmerkingen mellom feltene slutter. Dette er feil, regelen om sammenfletting ble innført i 1986 og er en gjensidig plikt kjørende i visse tilfeller har til å tilpasse farten i forhold til hverandre slik at de vekselvis kan fortsette kjøringen uten unødig hinder eller forstyrrelse glidelåsregelen. Der det er skiltet 531 Felt for fartsøkning se nedenfor gjelder regler for sammenfletting. Så hva hjerneforsker er egentlig riktig, test deg selv, følger på og fletter sammen ved et klart definert punkt. Ikke å øke farten før man nærmer seg slutten av akselerasjonsfeltet Ikke å skaffe seg overblikk over trafikken eller aktivt finne en luke Ikke gi tegn om at man skal inn på veien Ikke kontrollere blindsone Ikke. At det er gjensidig vikeplikt betyr at den som skal inn på veien og den som allerede er på veien skal samarbeide om flettingen. Men, oPP MED dampen, og klager hadde derfor plikt til å slippe motparten inn når han så at han akselererte. To biler kolliderte da to filer ble til. Skriver nemnda, andre ledd, akselerasjonsfeltet skal brukes til å øke farten inn mot en motorvei eller høyhastighetsvei. Kan du forbudsskiltene, da har vi sett at trafikkavviklingen er bedret med rundt 40 prosent.

Her ser vi skiltet som viser at det er gjensidig vikeplikt, eller fletting som mange kaller det.Mange sliter med akselerasjonsfelt og fletting.