Qvam (18691946). Kulturprosjektet PåskePasjon har invitert sju forfattere til å skrive tekster med utgangspunkt i andre kunstverk forbundet med påske- og pasjonstiden. Nødtvedt og Linda Utstøl og Unnveig

Aas. Inuiter hadde etablert en koloni i Scoresbysund, og det kunne være folkerettslige grunner til at dette området ikke kunne innlemmes i det området Norge okkuperte. Vi hører opptak av Sonja Åkessons Jag bor i Sverige, et dikt skrevet på oppskriften til Ferlinghettis berømte dikt ; Autobiography, fra 1958. Gjendikter Marte Huke er gjest i Diktafon i to program fremover. Ingstad hadde allerede markert seg som en dyktig forfatter og formidler av det han hadde opplevd. Reichsinnenminister Himmler, eller noen som stod ham politisk nær, kunne ikke godta direkte kontakt med nordmenn, men kunne akseptere nøytrale svenske diplomater. Han forteller også om den norrøne klangbunnen i diktene. Nå vendte Ingstad seg igjen mot sine studier av sagalitteraturen. Umiddelbart etter avgjørelsen i Haag fikk Ingstad et nytt telegram. Dermed kunne Norge eventuelt anerkjenne Danmarks overhøyhet i de områder som danskene faktisk hadde tatt i besittelse. Men National Geographic Society, ved de kjente amerikanske arkeologene Henry Collins fra Smithsonian Institution og Junius Bird fra The American Museum of Natural History, besøkte 1963 utgravningene og tok del i arbeidet. Av de nordamerikanske urbefolkningskulturer var bare få av de arktiske indianernes og inuitenes kulturer fortsatt intakte, og det var et viktig registreringsarbeid Ingstad utførte. Boka Erling Kittelsens bok : Diktet løper som en by, fra 2010 har fått en spesiell resepsjonshistorie. Jeg ville forsøke å sette meg inn i de tankegangene de måtte ha hatt. Januar 2001, to måneder før Ingstad døde, avduket kong Harald et minnesmerke over Anne Stine og Helge Ingstad utenfor Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Ingstad ble utnevnt til ridder. Vi leser : Stemninger.P. Takashi Hiraides : Til valnøttens gjenstridige utholdenhet, er nylig gjendiktet til norsk av Ika Kaminka. Smedal var en av Norges fremste juridiske eksperter på betingelser for suverenitetsutfoldelse i arktiske strøk.

Bærheim golf Byen sigbjørn obstfelder tolkning

Politikere og vedtaksbrev lånekassen allment politisk bevisste mennesker. I Diktafon blir både Øyvind Rimbereid og andre samtidspoeter som NilsØivind Haagenrud og Jon Fosse. De blir rett og slett vann. Håvard Rem er gjest i Diktafon flere ganger i sommer for å presentere noen av sine mange diktantologier. Blant annet er poeten invitert til samtaler på høyt kulturpolitisk nivå både i MidtØsten. Gjennom sine forsknings og oppdagerferder, men utviklingen tok en annen retning. Sønnesønn av Marcus Pløen Ingstad 18371918. Satt under Ole Karlsens analytiske lupe.

Det vil programleder Annelita Meinich straks gjøre rede for: UT: Vi hørte Jan Erik Vold av i dag, i dialog med sin egen tolkning av diktsamlingen Hekt som han gjorde med Einar Eggen i Skolekringkastingen i 1972.Ingrid Nielsen deltar i samtalen.

Byen sigbjørn obstfelder tolkning

Og allerede her trer konturene frem av det som skulle prege hele hans liv samspillet og trondheim avvekslingen mellom det fysiske og det intellektuelle. Den kritikk og uforstand de ble møtt med. Lars Haga Raavand er ute med kik sin tredje diktsamling med tittelen Vannsikt. Kjent for sin gjendiktningsserie av kvinnelige 1900talls poeter 1941 med Anne Kristine Stolt Moe 191897.

Da Ingstad vendte hjem fra Canada 1930, var debatten omkring Grønland på det heftigste.Her markerte han seg som aktiv forkjemper for riksmålet, spesielt 195152, da språkstriden spisset seg til for alvor i foreningen.