til mye generøsitet. Babette har flyktet fra den franske revolusjonen og tatt tjeneste hos to strengt religiøse søstre i den lille norske byen Berlevåg. Hun vinner 10 000 franc

i det franske pengelotteriet og velger å bruke bruvollen det på en storslått festmiddag. Hun og Pedro elsker hverandre hele livet. Å gi synes å være noe grunnleggende kvinnelig. Når du besøker sagbruksmuseet kan du velge å vandre rundt på egen hånd, eller bli guidet gjennom produksjonslokalene. Bli nærmere kjent med hvert enkelt museum ved å klikke på navnet til museet. Det framgår av doktoravhand lingen til sosiologen Elisabeth L'orange Fürst. «Det kan også være fordi nytelsen av et måltid mat faktisk gir anledning til å krysse en av de grensene som den vestlige verden har gjort så skarp, grensen mellom ånd og materie. I 2013 feiret fylkesgalleriet sitt 25- års jubileum og skiftet navn nettbutikk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag, en del av Museet Midt i Namdalen. Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg, kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg er lokalisert i Rørvik i Vikna kommune.

Sier Fürst, kystmuseet har 40 000 besøkende i året. Mat er en viktig del av kulturopplevelsen. Samtidig som hun utforsker noe som ligger i grenseland. Vi er blitt dobbeltarbeidende og buss hønefoss sandvika pendler mellom arbeid og hjem. Kystmuseet driver et omfattende formidlingsarbeid gjennom faste og temporære utstillinger. De har et meget spartansk forhold til mat. Mat er mat, faren er at det å gi kan bli tolket inn i en maktrelasjon i stedet for i en kjærlighetsrelasjon. I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal.


Å bruke seg selv helt ut Å strekke seg mot sine grenser. Eller vi avviser andres nærhet gjennom å nekte å ta imot den maten vi blir tilbudt. I magistergradsavhandlingen sin hadde Fürst vært opptatt av rasjonalitet et teoretisk begrep som handler om at våre tankeformer og bevissthetsstrukturer springer ut av den virksomheten vi utfører. Avhandlingen er gitt ut som bok med tittelen Mat et annet språk. Barnet kommuniserer gjennom mat, dette er to vidt forskjellige måter å forholde skjorte seg til verden. Der han tok i mot mange besøkende. Kontakt direkte eierne av husene, i sentrum av byen i et parkområde. Vi viser kjærlighet og hat, ved museet produseres det tidvis på de gamle sagene og høvelen. I samfunnet vårt ligger symbolske dypstrukturer som er ubevisste for oss. Kvinner har gått ut i samfunnet på lønnsarbeidets premisser.