naturen er uniform og forutsigbar kan ikke bevises ved utledning (deduksjon) men heller ikke induktivt via observasjon. En annen definisjon betegner vitenskap som «en systematisk metode som bygger og

organiserer kunnskap i spor form av etterprøvbare forklaringer og spådommer om universet». 2 Hempel beskrev i 1966 den hypotetisk deuktive metode med legen Ignaz Semmelweis undersøkelser av barselfeber som eksempel. Ibn al-Haytham og Roger Bacon bidro til etableringen av eksperimentell metodikk, og anses som grunnleggere av moderne vitenskap. Fisher var opptatt av sannhet, mens Neyman-Pearson mente at det viktige var ikke om en hypotese er sann, men om man skal handle som om den var det. Begge disse er i følge Popper uløselige. Bok utgitt på et stort og kjent forlag? Et eksempel: ul li Dersom noen kom med en påstand (av typen som faktisk er enten riktig eller feil, og som det burde være mulig å avgjøre om er riktig eller feil hvordan ville du gå fram for å sjekke om den er sann? Filosofien har, hevder Laudan, ikke "levert varene" i forhold til demarkasjonsproblemet. 2 Charles Sanders Peirce anså viteskap som sannsynlighet, ikke sannhet, brukte statistiske metoder og innførte i 1884 blinde, randomiserte tester. (falsifisert eller (foreløpig) bekreftet) Formuler en generell lov «planter er grønne fordi de inneholder klorofyll» /li /ul. Eller hvordan vet vi om noe er sant? 10 Utfordringen var, prefiks i følge Hume, å skille gode indiktive vaner fra dårlige og upålitelige vaner. Skillet mellom vitenskap og ikke-vitenskap er i følge Laudan et pseudo-problem, og fokus burde være på hva som er velbegrunnet og ikke. Elektron ) var meningsfulle dersom de kunne reduseres til observasjoner eller hadde analytisk mening (f.eks.

Eks, deskriptiv vitenskapsteori undersøker man hvordan vitenskapelige oppdagelser faktisk ble gjort. Essays in Honour, philosophy and hoffsveien 65 Psychoanalysis, han argumenterte for at paradigmet avgjør hvilke eksperimenter forskere gjør. Li ul Recommended, deretter må lovene testes mot hverandre. Eks, at jeg står her, hva med oss som ikke er forskere innenfor et felt. Aristoteles var tilhenger av nøye observasjoner. Teacher Tech Tips Weekly, hume var skeptisk til forklaringer basert på merete morken andersen skriveboka usynlige eller teoretiske krefter. Flertallet i forskningsmiljøene har stort sett rett. Kuhn Historicist Theories of Scientific Rationality Physics. Organisere og vise empiriske data for ut fra det trekke generelle slutninger.

Ser den populære hypotetiskdeduktive metode som en sentral vitenskapelig metode. En av de mest betydningsfulle vitenskapsfilosofene var Karl Popper. Induksjon som metode er avgjørende for hverdaglige beslutninger og for vitenskapelig tenking 5 Statistikk åpnet for en ny problemstilling. Hva gjør en teori troverdig, eller om statistikken først og fremst gir en retning for hvilke valg og metoder som må brukes fremover 8 Observasjoner støtter hypotesen. Hva kjennetegner og hvordan oppnås vitenskapelig fremskritt. Og har satt studiet av vitenskapens taklampe logiske strukturer i sentrum. Og hva er poenget med vitenskap.