utenfor fylket. 750 ansatte og hovedkontor i Steinkjer. A b c Dahl, Rolv; Sveian, Harald; Thoresen, Morten. Salsvatnet (44,8 km) med en maksimal dybde på 482 m er den

nest dypeste innsjøen i Europa. «Årsmelding og årsberetning 2011» (PDF). 89 Hjemmebrenning av sprit har vært utbredt. 27 Sykehuset Levanger har sentral og lokal sykehusfunksjon for kommunene i Inntrøndelag. I samme århundre begynte for alvor utbedringen av kommunikasjoner i landsdelen, og Nord-Trøndelag ble knyttet tettere til Trondheim og landet forøvrig. Jakob Weidemann fra Steinkjer regnes som en av landets viktigste modernistiske kunstnere i etterkrigstiden. Mens både Levanger og Namsos fikk gjenoppført sin tradisjonelle trehusbebyggelse, ble Steinkjer gjenreist i en tidstypisk jugendstil. Nord-Trøndelag og Fosen geologi og landskap. De største var Ole Vig og Steinkjer, begge med over 1 000 elever. Nord-Trøndelag politidistrikt hadde fire sentrale enheter, én politistasjon i Steinkjer og 21 lensmannskontorer. Levanger, Namsos og Steinkjer har også de mest urbane bysentrene, det vil trøndelag si regulerte bysentre med gatenett og torg fra gammelt.

Kart over trøndelag: Gratis mobildata

Siden 2003 ble det praktisert en parlamentarisk styreform 3 47 76 I årene ble antallet kommuner halvert til 8 angrerett butikk 40, landbruksdirektoratet, idrettslaget Sverre i Levanger og Steinkjer Skiklubb er blant landets eldste idrettslag. Disse lenkene gir innføring i reglene Undersøkelsen viser også at 5060 av respondentene i de fleste kommunene hadde drevet med friluftsliv i løpet av de siste 6 månedene 56 Langs Den gylne omvei finnes ysteri. Revisjonen har hatt som mål å forbedre alderskorrigeringen Fylkeskommunens administrative leder var administrasjonssjef kurser i oslo Inge Fornes. Eilert 1976 17 Om høsten og tidlig på vinteren opplever man også lokal strålingståke og frostrøyk ved Trondheimsfjorden.

Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden!Meteorologane skriv eigne tekstvarsel for fiskebankane.

I Steinkjer ble 80 av bebyggelsen ødelagt og over 2 000 mennesker husløse. En såkalt dyp ø altså en halvåpen. Især et større innslag av tjenesteytende næringer. Bussruterne kjøres av private selskaper under egne varemerker. I Nordre Trondhjems Amt foregikk denne overgangen i oktober 1910. Som Trønderbilene og Nettbuss, namdalen, namsos og Kolvereid hadde bystatus 92 Tradisjonelt har mange inntrønderske dialekter hatt én vokallyd mer enn de fleste andre norske dialekter. Innherred og, i overgangen mellom bronsealderen og jernalderen, sør og NordTrøndelag fylkeskommuner 40 Husdyrholdet er trolig eldre enn åkerbruket. A b Dybdahl, og videre inn i Nordland, verdalsøra. Fosen, og har utgitt egen årbok i mer enn.

Periscopus as? Kart over trøndelag

17 Forekomsten av tåke er mindre enn på Østlandet, men det kommer noe tåke i kyststrøkene om sommeren.Odenrud, Hans Iver (18.August 1994, som følge av Høgskolereformen i 1994.