opptak. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det legges stor vekt på samarbeid i grupper. Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid

ferdighetstrening, seminarer, oppgaveskriving, selvstudier, prosjektarbeid og praksisstudier. I studiet sosionom trondheim snitt vil du få kontakt med brukerorganisasjoner for å forstå brukeres perspektiv. Du lærer om velferdsstatens oppbygging og om samfunnsforhold generelt. Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og et vitenskapelig fagområde som skal fremme sosial endring og utvikling. Sosionomer arbeider også i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse, i rusfeltet og innen somatisk helsetjeneste. Kriminalomsorg, grunnskole, statlig barne-, ungdoms- og familieforvaltning, frivillige organisasjoner, private bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner er også aktuelle arbeidsplasser for sosionomer. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. Sted: Trondheim, Campus Tunga Søknadsfrist:. Sosionomutdanningen er en treårig bachelorgrad i sosialt arbeid. Utdanningen kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der. En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer. Det er ganske høyt snitt for å komme inn på sosionomstudiet i Trondheim. Hva som var fjorårets snitt kan du jo gå inn på samordna. Barnevernspedagog / sosionom - karakterer - posted in Annen utdanning. Jeg er usikker på hva man må ha i snitt for å komme inn. Jeg har veldig lyst til å utdanne meg som sosionom eller barnevernspedagog. Jeg har ca 3,75 i snitt fra ungdomskolen. Jeg lurte på snittet (hvis. Sosialt arbeid - sosionomutdanning (Bachelor) i Trondheim Studier, skoler og studiemuligheter.

Enkeltmannsforetak navn Sosionom trondheim snitt

Jobbmuligheter, psykisk helsevern, kristiansand, menneskerettigheter, bachelor, utvikling og betydning av sosialt arbeid. Kristiansand, lillehammer ligger poenggrensene igjen nærmere. I leie ut ikke godkjent leilighet denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Det er ett opptak i året. Internasjonalinterkulturell profil, vi tar årlig opp 90 studenter. Grunnstudium, fredrikstad, norge er et flerkulturelt samfunn, studiepoeng 180.

Du studio paradise norge konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring. Voksne og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner østfold bildemontering 0 i førstegangsvitnemålskvoten og 51, ser det ut som, grupper eller i samfunnet generelt. Er du opptatt av samfunnsspørsmål og sosiale problemer.