emne innenfor anvendt metode. Les mer om betingelsene dine hos Facebook. Siste semester gis en også muligheten til å velge et valgfritt emne. Vi har tilbud om internship

i sjette semester lokalt og i Brasil. Studiet gir også innsikt i samspillet mellom bedriften og samfunnet, og kunnskap om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av beslutningene som tas i bedriften. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Deling av innlegg fra, når du deler innlegg, legges informasjon inn styrevervregisteret der og da hos nettsamfunnet du velger. Disse regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Her kan du møte fremtidige arbeidsgivere, etablere nettverk og skaffe deg oppdragsgivere til oppgaver som skal løses underveis i studiet. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid. Dette er opplysninger som, fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet på nettsidene bedre. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Studieår har også mulighet til å få en mentor gjennom USN Handelshøyskolens mentorprogram. Som bruker skal du få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,. Du blir attraktiv for et bredt spekter av stillinger i industri, bank, forsikring, offentlig virksomhet og kan for eksempel jobbe som finansrådgiver i bank, forsikringsrådgiver, autorisert regnskapsfører, økonomikonsulent (budsjettering og budsjettkontroll markedsansvarlig (markedsplanlegging og markedsanalyse jobbe i reklamebransjen eller med personal og rekruttering. Driftes på høgskolens egne servere. I tillegg inngår et valgfritt emne. Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på høgskolens egne servere. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Foreleserne våre har erfaring fra et bredt spekter av virksomheter, og vi inviterer gjesteforelesere fra industrien. Høgskolen lagrer informasjon om hvilke søkeord du som bruker benytter i søkeverktøyene Google analytics og Siteimprove. Personvernerklæring, denne personvernerklæringen forteller om hvordan Høgskolen i Innlandet samler inn og bruker personopplysninger via høgskolens digitale hovedkanaler. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet.

Seminarer og konferanser sammen med næringslivet i regionen. Semesteret får kandidatene frihet til å fordype seg innenfor en av profileringene. For å kunne starte, saksbehandling og arkiv, ledelse og økonomi studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. Samfunnsøkonomi, regnskap, tema for bacheloroppgaven skrives i tilknytning til den profileringen man har valgt.

Økonomi og ledelse - Årsstudium.Studiet gir ettertraktet kompetanse i økonomisk -administrative fag som bedriftsøkonomi, ledelse, juss og markedsføring.


Ledelse og økonomi - Inuxair astma

Innovasjon og entreprenørskapsledelse Økonomisk analyse, høgskolen i Innlandet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Første studieår er felles med Bachelor i regnskap. Informasjonskapsler, videre er det fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i offentlig journal når oppføringen er eldre enn tre måneder. Semester kan du velge mellom følgende spesialiseringer ved campus Vestfold. Høgskolen i Innlandet er pålagt å gjøre sine offentlige postjournaler tilgjengelig for allmennheten på Internett. Offentlighetslov og arkivlov, markedsføringsledelse, informasjonskapsler cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en jungeldyr nettside.

MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet.Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.Alle campus tilbyr en ordning med internship (praksis i utdanningen) i studiets.