i universitetsherbarier, nyinnsamling og DNA-analyser av en rekke arter har vi nå fått ny og verdifull kunnskap om denne gruppen. Gjennom kartleggingen av skorpelav har vi nå fått bedre

kunnskap om forekomst og utbredelse av artene i slektene knopplav (. Av og til kan reinlav dekke store områder på fjellet og i skogen. Hvis vi mennesker ødelegger for én art, kan det gå ut norge over mange andre arter også. Enkeltindividene er omtrent 1 mm tvers over, mens de svarte fruktlegemene kan være opptil dobbelt så brede. Dette vil gjøre det enklere og raskere å artsbestemme nye funn av disse artene i fremtiden. Norge, med norske slektsnavn til venstre og navn på latin til høyre: Hentet fra. Velg ut noen kolonier med kartlav, mål kolonienes diameter, og prøv å beregne hvor gamle. 50 slekter i Norge som tilhører andre grupper. Andre vil heller ha det mørkt og fuktig. Dersom luften blir forurenset, slutter lavene å vokse. Fotograf: Alf Jacob Nilsen, messinglav på små rullesteiner ved Hornsundet, SV Spitsbergen, Svalbard. Hvis det er mulig, prøv å registrere forandringer i sammensetningen av lav mens du beveger deg fra lavtliggende områder opp i høyfjellet. Den er dermed særlig tilpasset et liv på høyfjellet. Lavforskerne Harald Bratli og Reidar Haugan forteller at det ikke er helt sikkert at den spesielle laven bare vokser akkurat på Galdhøpiggen. Disse trives kun på steder der skogbrannene har herjet. Når du drar på fjellet, kan du ikke unngå å legge merke til denne vakre arten.

Feltoppgaver om lav Prøv å lage en oversikt over hvor mange lavarter du kan finne innenfor et avgrenset område. Fotograf, og også i Norges arktiske strøk finnes det mange lavarter. Slik som på en stor norge rullesteinsblokk eller på en bergflate eller slette. Det kan godt hende den finnes på andre fjelltopper også bare at ingen har lett etter den på riktig sted. Som oftest en sopp og en alge. Altissima betyr høyest på latin, nV Spitsbergen ved omtrent 79 N i juni måned. Ved formering danner mange arter fargerike fruktlegemer. Alf Jacob Nilsen På fjellet er lavartene tallrike.

Soppen regnes som hovedorganismen i lav.Vanliste type sopp (fungi) i lav er sekksporesopper Ascomycota og klasse Lecanoromycetes.Norge har vi mange.


Men oppstått fra svært ulike grener i livets tre fire ulike underklasser og at de ligner på hverandre bare fordi de lever i samme habitat. I løpet av prosjektet har forskerne samlet inn 2403 laveksemplarer. Sammenlignet med andre artsgrupper, studier fra Skottland viser at gjennomsnittlig vekst der var. Blir det gjort en molekylærgenetisk analyse. Lav er en plante som vanligvis er satt sammen av en sopp og en alge. Naturhistorisk museum, slik at artenes DNAstrekkode kan bli en del av bold. Området kan for eksempel være 4 x 4 meter eller større. I denne oppgaven skal du arbeide med lav fra fjellet og lære mer om lav generelt.

Lav er utbredt over hele landet, fra ytterste kyststrøk til høyeste fjell, og finnes også på Svalbard.En forutsetning for dette er at det internasjonale DNA-referansebiblioteket.Dermed må arten få nytt navn.