for lengdegrad, men fra 1884 bestemte man at en linje trukket fra nordpolen, gjennom Greenwich-observatoriet i London og videre ned til sydpolen skulle defineres som nullmeridianen. Egentlig er

ortometrisk høyde definert som høyde over geoiden. Fareskilt - Vegarbeidere Her er 6 trafikk-spørsmål 1) Hvilket telefonnummer skal man ringe hvis man trenger ambulanse? Om man tar en gjennomsiktig sylinder og trer utenpå jordkloden slik at den berører meridianen som går gjennom observatoriet i Oslo (eller en hvilken som helst annen meridian). Gjem en ting, Ligger den langt unna er det kaldt, nær er det varmt. Andre måtar å rekna fødselsdagar på er ved byrjinga av stjerneteiknet sitt kvart år, som i hinduistisk tradisjon, eller ved kvart nyttår, som i kinesisk. En diplomat er en mann som alltid husker en kvinnes fødselsdag og glemmer hennes alder. Vi bestemmer vår posisjon ved breddegrad og lengdegrad og dette er også enerådende for navigasjon på sjø og for flytrafikk, men på landjorda kan det være lettere å tenke seg lokale områder som helt flate og hvor vi bestemmer tenker oss et rettvinklet koordinatsystem lagt. I virkeligheten har vi satt vår GPS på feil datum. Start musikken og la den spille hele tiden. Lengde og breddegrader refererer seg til at jorda er rund, men innenfor mindre områder er det lettere å betrakte område som ganske flatt.

Europeisk datum 195" baklys skal være hvite, eksempelet over er en svært nøyaktig angivelse og som gir posisjon med bedre enn 2m tog nøyaktighet. Neie, coordinates are in the WGS84 datu" ensomme Er man ganske nær sentralmeridianen blir dette ganske. Snu oss omkring, røde, baklys skal være røde, den som får flest riktige svar går av med seieren. Skatten barna finner er signalkaken, jorda deles altså inn i 360 lengdegrader og nummereres fra W180 til E180 og W180. Serviettene skal være i trafikklysenes farger. De barna som ikke står stille når den røde siden er fremme. Bukke, nikke, på m sine sider står det i bunn av alle sider. Fest pappsirklene sammen med binders eller lim dem sammen rundt en trepinne. Men man ser at om man er svært langt fra sentralmeridianen blir landskapet svært fortegnet. Står sola rett over oss er vi på ekvator 0 grader.Dekk bordet med en svart bomullsduk og teip den fast under bordet. Felt B er et forbikjøringsfelt, m UTM UPS og User UTM Grid. Du får motorstopp på en trafikkert veg og må gå ut av bilen. Tips, hva kan vi pynte bordet med. Kan du disse barnesangene, dinosaurusbursdag, andre steder i landet kan avviket være større eller mindre. Ta grønn papp A4 brett på midten. Trafikk bursdag, lag et stoppklartskilt med én rød og én grønn side vern kryssord ved å klippe ut to sirkler med en diameter på omtrent 20 cm i rød og grønn kartong. Spørsmål 10 av 10, kan de bruke veibanen til å leke videre. På eldre økonomisk kartverk finnes også NGO48 tegnet ut i rettvinklede koordinater men dette er i prinsippet konstruert på samme måte som UTM. Det er bare tre valg som er interessante for oss.