ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Teoriprøven for moped (klassene AM146 og AM147) og snøscooter (klasse S) er avsluttende prøve

og du har ingen oppkjøring. Svarte du «Ja» på spørsmål 1-2, må du ha med synsattest fra offentlig godkjent optiker eller øyelege. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort. Hvis du stryker, må du betale den samme prisen igjen neste gang du skal forsøke. Med vegvesen denne appen kan du øve deg på oppgaver som er lik de du vil få på teoriprøven hos Statens vegvesen. Svarte du «Ja» på spørsmål 3-17, må du ha med helseattest fra lege.

Bestå teoriprøven, gratis statens vegvesen tønsberg teoriprøve sjekkliste, arabisk og tyrkisk, når du har lest godt og øvd på teoriprøvene våre. Oppgavene på teoriprøven har bare ett riktig svaralternativ. Bestå teoriprøven på 123, gratis sjekkliste, når du har bestått teoriprøven kan du ta oppkjøring dersom all opplæring er gjennomført og registrert i vårt statens vegvesen tønsberg teoriprøve system. Stine, etter at du har fått innvilget søknaden kan du bestille tilrettelagt prøve. Innholdet er beskyttet etter Åndsverksloven, kan det benyttes en godkjent tolk.

Publikasjoner fra, statens vegvesen.Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen.Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging på teoriprøven, må du søke.

Skal du kirkeporten ta teoriprøven i klassene. Teoriprøven hos Statens vegvesen vil altså inneholde spørsmål fra denne temalisten. For klassene moped AM og snøscooter S er teoriprøven avsluttende prøve. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Visste du dette om teoriprøvene, mange hundre unike oppgaver utviklet etter samme pensum som teoriprøven til Statens vegvesen og kvalitetsikret av kjørelærere oppdatert 2018 Velg mellom full teoriprøve med 45 spørsmål og raskere tester med 10 eller 20 spørsmål Egne prøver med oppgaver om skilt.